Post minn qassis fuq l-adulterju

L-arċipriet ta’ Ħal Tarxien irċieva post li huwa tella’ fuq il-Facebook page tiegħu. Dan il-post hu bl-Ingliż u jikkonċerna fost l-oħrajn l-adulterju u l-ħajja sesswali llum fejn dak li jikkonċerna s-sesswalita’ sar kollox mhu xejn. Kemm infakkar li Ħal Tarxien huwa parti mid-distrett ta’ Jason Azzopardi u l-arċipriet ta’ Ħal Tarxien huwa minn Raħal Ġdid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *