Warren Cremona u Marica Micallef dwar l-esperjenzi imqanqla dwar il-Covid19

Ic-Chef Patron Warren Cremona u Marica Micallef jiddiskutew miegħi l-effetti tal-Covid fil-ħajja taghhom. Warren Cremona jitkellem kif dan effettwa l-business tiegħu fil-qasam tal-ikel, Marica Micallef, titikellem dwar missierha li hu marid bil-Covid19 u kif il-miżuri meħuda qed jaffettwa l-ħajja tagħha u tal-familja tagħha. Ix-xhieda ta’ Marica Micallef hija qawwija ħafna. Fil-programm tkellmet ukoll ommha u tat l-esperjenza tagħha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.