Metsola qed titfa’ dell ikrah fuq Malta u tħalli l-impressjoni li l-Maltin huwa biss wara l-flus u korrotti

Ħafna qed jaħsbu li Robert Metsola ser tkun il-leader il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna jixtiequha. Il-pożizzjoni li għandha żgur li ser tgħinha. Hu fatt magħruf li llum Metsola ser tkun waħda minn dawk li tiela’ sparata fl-elezzjoni tal-Ewropa.

Imma forsi ftit jafu li mhux kollox ward u żahar għal Metsola fi Brussels. Dan is-sit jista’ jiżvela li hemm rabja li ġiet deskritta bħala kbira għal Roberta Metsola fi Brussell. U din ir-rabja qed tkompli ttebba’ isem Malta. S’issa jidher li din ir-rabja mhux ser ikollha effett fuq l-amount kbir ta’ voti li Metsola ser iġġib fl-elezzjoni li jmiss tal Parlament Ewropew.  Dak fatt. 

Din id-darba se titlaq minn vantaġġ enormi – dak ta’ Presidenta tal-Parlament Ewropew.  Ta’ min ifakkar li Metsola kellha toħroġ tliet darbiet biex telgħet u telgħet wara li kien ċeda postu Simon Busuttil meta ġie Malta biex isir Viċi-Kap tal-PN u Metsola telgħet bil-bye-election.  Biss ħadmet bil-għaqal u rat li l-post tagħha fil-Parlament Ewropew ma titilfux waqt li alleat ruħha ma’ Soros u sħabu u dan iggarantixxilha li tkompli timxi.

U hawn tinsab l-imma kollha ta’ x’ser jiġri wara l-elezzjoni Ewropeja li ġejja.  L-għan ta’ Metsola mhuwiex biss li ġġib ħafna voti, iżda l-ikbar għan tagħha huwa li meta tispiċċa minn president, tikseb terminu ieħor, jew inkella tieħu xi kariga aktar għolja fl-UE. 

B’hekk iċ-ċans li tiġi Malta u tieħu t-tmexxija tal-PN hu remot ħafna. L-ambizzjoni tagħha hija ħafna ikbar. Malta hija biss pjattaforma biex tilħaqha u dan jispjega għala qatt ma ħadet xi pożizzjoni kontra l-abort, qed tkun fuq in-naħa tal-Liberali u tat is-support kollu lill-Ukraina kontra r-Russja.

Metsola, li hi ħaġa waħda mal-establishment tal-PN, speċjalment ma’ tar-Repubblika, ma hix interessata tiġi tmexxi l-PN. Fi Brussell taqlaha tajjeb.  Mhix se tiġi tmexxi partit imfarrak.  Kieku riedet, wara Adrian Delia, kienet tkun hi għax għal bidu is-17 Blue Heroes lilha riedu u magħhom nies bħal Lawrence Gonzi, Louis Galea u Richard Cachia Caruana. Imma mbagħad twarrbet u ndunat – u hawn sewwa għamlet – li fil-politika trid taħseb ghal rasek.

Issa għal dawk midħla tal-Parlament Ewropew jafu li l-kariga ta’ President tal Parlament Ewropew mhix meqjusa bħala xi kariga prestiġġjuża mill-pajjiżi b’saħħithom, bħal ma huma l-Ġermanja u Franza.  Ma rridx nagħti x’jinftiehem li mhix prestiġjuża imma il-pajjiżi l-kbar jitfu ħarsithom fuq karigi aktar għolja fl-Ewropa.

Kieku kienet kariga daqshekk importanti, ma kienux se jtuha lil Metsola – mhux għax Metsola ma jixraqilhiex- imma ma jħalluhiex f’idejn persuna li ġejja minn stat żgħir ħafna. Imma din hija kariga li minnha, il-persuna tista’ timxi ‘l quddiem.  U dan jidher li hu l-għan tagħha

Imma issa taf tħott dak li ilha tibni fi Brussell. Ftit tal-jiem ilu, ġurnal politiku magħruf, Politico, qal li waqt illi l-pajjiżi membri qed jissikkaw iċ-ċintorin, Metsola mhedija kif se taħtar ħabib u kollega tagħha, Taljan, f’kariga b’salarju oħxon. 

Bla tlaqliq ta’ xejn, Politico qal li persuni bħal Metsola jrid ikollhom l-affarijiet tagħhom ċari u mhux l-interess tagħhom ikun fuq is-salarji lukrattivi – jiġifieri ta’ flus kbar – li huma qed idaħħlu minn din l-istituzzjoni.

Fil-PN stess hemm min hu espert ferm aktar minn Metsola dwar l-Ewropa, iżda forsi minħabba ċ-ċirkostanzi u l-furtuna, ma rnexxilux jimxi kemm imxiet Metsola.

Imma dak li hu żgur huwa li Metsola trid tibdel l-attitudni tagħha.  Ma tridx wisq biex l-ambizzjonijiet enormi li għandha fil-politika jwasslu biex titlef il-qaleb u l-ġbejna, fi kliem ieħor trid tara li din l-ambizzjoni ma tkunx ir-raġuni biex tħott dak li ilha tibni. Infakkar li Macchiavelli stess iwissi li l-furtuna mingħajr virtu’ twassal biex politiku jitlef dak kollu li jkun bena fil-karriera politika tiegħu.

Fuq kollox, din l-attiduni ta’ Metsola qed tkompli titfa dell ikrah fuq Malta u l-Maltin. F’għajnejn il-barranin, aħna qegħdin dejjem nidhru li moħħna biss fil-flus u li aħna korrotti.

4 thoughts on “Metsola qed titfa’ dell ikrah fuq Malta u tħalli l-impressjoni li l-Maltin huwa biss wara l-flus u korrotti

  1. “Dan is-sit jista’ jiżvela li hemm rabja li ġiet deskritta bħala kbira għal Roberta Metsola fi Brussell. U din ir-rabja qed tkompli ttebba’ isem Malta…..din l-attiduni ta’ Metsola qed tkompli titfa dell ikrah fuq Malta u l-Maltin. F’għajnejn il-barranin, aħna qegħdin dejjem nidhru li moħħna biss fil-flus u li aħna korrotti.”
    GRAZZI MESHA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *