Tal-Ewropa kellhom jibilgħu kliemhom; minn Mafjuż, Aliyev sar ‘a reliable energy supplier’ għall-Ewropa!

Minn qarrej ta’ dan il-blogg

Veru l-każ li tal-Ewropa kellhom jibilgħu kliemhom. Wara li fattruha b’sanzjonijiet li minflok ġabu fuq għarkubtejh lil Putin, ġabu rovina fid-dinja tal-Punent, issa l-Kummissjoni Ewropea marret tilgħaq lid-dittatur tal-Azerbaijan, Ilham Aliyev, li huwa fil-but tal-istess Putin.

Nistaqsi: Roberta Metsola issa se teħodlu b’idejh lil Aliyev u lil Ursola Von den Leyden, li marret tippoża mad-dittatur li sa ftit ġimgħat ilu qalu li hu ħalliel, korrott u mafjuż?

Fejn hu David Casa u sħabu?

Issa skont il-Kummissjoni Ewropea, dan il-mafjuż ta’ Aliyev sar “a reliable energy supplier”.

Dan kliem l-Ewropa u mhux kliemi. Dan hu dak li nkiteb fuq is-site uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea:

2 thoughts on “Tal-Ewropa kellhom jibilgħu kliemhom; minn Mafjuż, Aliyev sar ‘a reliable energy supplier’ għall-Ewropa!

  1. L’ ixkubetta fijha grillu w kullhadd jaghmel kif jaqbillu. Id Dinja dejjem ekk kienet u mhux ser tinbidel issa. Ma nohodix bi kbira li jtuh xi medalja b’hala salvatur ta l’Ewropa ghax dawn hekk jahdmu hokli dahri u jien inhokk tieghek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *