L-Għid it-Tajjeb lil kulħadd: Happy Easter to all

Nixtieq nieħu din l-okkazzjoni biex nawgura l-Għid it-Tajjeb, f’ismi u l-familja kollha tiegħi, lill-qarrejja ta’ dan il-blog.

Miegħi jingħaqdu dawk kollha li jibgħatuli l-artikli biex ikun ippubblikati f’dan il-blog. Dawn ukoll jibgħatu l-awguri tal-Għid il-Kbir lill-qarrejja kollha ta’ dan is-sit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *