Il-kawża ta’ libel li fetaħ Arthur Azzopardi kontra tiegħi ġiet diferita.

Illum kellha tibda tinstema l-kawża ta’ libell li Arthur Azzopardi fetaħ kontra tiegħu għaliex ħassu mmalafat minn artiklu li jien tellajt fuq dan is-sit wara li semmejt li ċertu Arthur issemma fil-kompilazzjoni tal-aħwa Degiorgio. Din il-kawża kellha tibda tinstema’ quddiem il-maġistrata Rachel Montebello.

Dal-għodu jien mort il-qorti, mal-avukat li qed jidher għaliha f’din il-kawża, u sibna li l-kawża ġiet diferita għall-Mejju għaliex ma kienx hemm seduta – jiġifieri smigħ tal-kawżi.

F’din il-kawża, jien qed ikun irrappreżentat mill-avukat William Cuschieri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *