Allavolja Sospiż Jason Azzopardi xorta ikkonsiderat b’rowl ta’ Shadow Minister

Inkompli niżvela aktar dettalji dwar ix-Shadow Ministers il-ġodda fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Claudio Grech ser jingħata l-ekonomija u Mario de Marco ser ikollu l-ġustizzja. Dan ifisser li l-ġustizzja tneħħiet mingħand Jason Azzopardi. B’hekk Jason Azzopardi ser ikun qed jitlef is-saħħa li kellu fil-qorti.

Biss hemm glieda kbira bejn Carol Aquilina u Jason Azzopardi. Dawn it-tnejn iridu l-ambjent. Anki jekk Jason Azzopardi suppost li hu ssospendut, xorta qed isiru t-taħdidiet miegħu biex jingħata Shadow Ministry. Din tkompli tikkonferma li s-sospensjoni tiegħu kienet finta.

Fuq kollox, dan ir-relevazzjonijiet ġa ġabu paniku kbir fil-Partit Nazzjonalista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *