Persuna marret il-ħabs fuq 60K VAT mhux imħallsa

Il-bieraħ ġibt storja ta’ negozjant, illum penzjonat li ra l-business tiegħi jitfarrak għal mod kif ġie trattat mid-Dipartiment tal-VAT.

Illum ser inġib storja oħra. Dik ta’ persuna li marret sena ħabs talli ma ħalllsitx 60K VAT. Tgħiduli mhux hekk il-liġi. Dażgur.

Biss issa ħareġ li deputat – irrispettivament jekk hux Laburist jew Nazzjonalist – kellu jagħti 800K f’VAT. F’dan il-każ ma ġara xejn.

Din hija raġuni għala din l-istorja tal-VAT qajmet daqshekk sentimenti għaliex dawk li kellhom problemi ma’ dan id-dipartiment ma sabux ħajt ta’ kenna, anzi xi drabi sabu lill-qrati kontra tagħhom u xi drabi, ir-regolamenti tal-VAT intużaw ħażin biex jagħmlu ħsara lin-nies fin-negozju.

2 thoughts on “Persuna marret il-ħabs fuq 60K VAT mhux imħallsa

Leave a Reply

Your email address will not be published.