Inbeda hunger strike fil-ħabs favur Alex Dalli

Dan is-sit jinsab infurmat li nbeda hunger strike favur il-kurunell Alex Dalli biex dan jinġieb lura. Minn informazzjoni li għandi, hemm numru ta’ priġunieri li bdew dan il-hunger strike. Fuq dan il-hunger strike deher anki post fuq Facebook.

One comment

Leave a Reply