Solidarjeta’ mal-kappillan Marc Andre Camilleri minħabba li qed ikun attakkat minn elementi liberali fil-knisja u fil-media indipendenti

Qed nirripproduċi l-ittra miftuħa li rċevejt mingħand il-President tas-Soċjeta’ Maltija għal Ċivilta’ Nisranija – Pro Malta Christiana li bagħatli fid-dawl ta’ dak li l-istess president ta’ din l-għaqda ddeskrivi bħala attakki nġusti u kontinwi minn elementi liberali fil-Knisja lokali u mill-ġurnali imsejħa “indipendenti”. Qed nirriproduċi din l-ittra miftuħa fl-interita’ tagħha:

“Għażiż Reverendu Dun Marc Andre,

F’isem il-Kunsill Eżekuttiv tas-Soċjeta’ Maltija għal Ċivilta’ Nisranija – Pro Malta Christiana, nixtieq nesprimi l-apprezzament tiegħi għall-kommemorazzjoni f’waqtha li ppubblikajt dan l-aħħar fuq il-midja soċjali li tfakkar lill-San Isaac Jogues u lill-martri kattolici Kanadiżi l-oħra li nqatlu ghaliex wettqu l-kmandament tal-Mulej Imqaddes tagħna biex ixerrdu l-Evanġelju lill-poplu indiġenu tal-Kanada.

Ir-reazzjoni totalment sproporzjonata u emozzjonali minn ċerti Kattoliċi Maltin u mill-midja liberali tax-xellug lokali serviet biss biex turi l-injoranza għomja ta’ dawn il-partijiet b’rabta mal-essenza tar-reliġjon vera Kattolika, li skont it-tifsira tagħha stess hija apostolika.

L-attakki banali u kompletament intemperanti kontrik fil-midja soċjali u tal-istampa huma indikattivi tal-klima attwali ta ‘persekuzzjoni li hemm fil-Knisja lokali kif ukoll fl-Istat kontra dawk kollha fidili lejn il-Maġisteru tradizzjonali tal-Knisja tagħna.  

Milli jidher, sakemm ma nagħmlux dikjarazzjonijiet bla tmiem u ripetuti ad nauseam ta’ “mea culpa”, filwaqt li nżommu skiet perfett fuq il-persekuzzjoni dinjija kontra l-missjunarji Kattoliċi għal aktar minn 2,000 sena, l-elementi liberali fil-Knisja lokali qatt m’huma ser jkunu sodisfatti.

Din hija l-fehma tendenzjali tagħhom tal-kunċetti ta’ ‘”ġustizzja” u “storja” u “verità”.

Għandek il-permess tiegħi biex tixxerred u tippubblika dan il-messaġġ ta’ solidarjetà u/jew partijiet minnu fuq kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni li tqis xieraq.

Sadanittant, bl-espressjoni tal-ogħla konsiderazzjoni tiegħi, nibqa’,

In Christo Domino

Philip Beattie

President tal-Kunsill Eżekuttiv

Socjeta’ Maltija ghal Civilta’ Nisranija – Pro Malta Christiana“            

                                                                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *