Mario Cutajar jirtira minn Segretarju Prinċipali Permanenti

Is-Sur Mario Cutajar ser spiċċa minn segretarju prinċipali permanenti. Is-sur Cutajar ħabbar dan dalgħodu waqt li kien qed jindirizza l-konferenza għall-membri tas-Servizz Pubbliku. Is-Sur Cutajar leħaq f’din il-pożizzjoni wara li kien tela’ l-Gvern Laburista fl-2013. Hu baqa’ fiha anki wara li leħaq l-eta’ tal-irtirar. B’hekk illum spiċċa minn din l-ħatra.

One thought on “Mario Cutajar jirtira minn Segretarju Prinċipali Permanenti

  1. Louis Galea kien pront jichad fejn int ktibt li kien wara l- manuvra ta’ BerNardu iz-Zattat biex n-nies ta’ Gonzi jigu mwarrba imma ma cahadx li jrid issir President tar-Repubblika. Ichadha Dr Loius Galea jekk mhux vera. Bhala part time farmer, Dr Louis Galea f’San Anton ikollu x’jaghmel. Jien nahseb ghalhekk biss irrid issir President biex jghaddi siegha zmien ihawwel u jizra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *