Kemm tela’ d-dejn tal-PN taħt Bernard Grech?

Sorsi informati tajjeb minn ġewwa d-Dar Ċentrali qed jgħidu li d-dejn kemm ilu hemm Bernard Grech, mhux talli naqas, talli żdied waħda sew u saħansitra qed tissemma li tela’ bi tliet miljuni, ma’ dak li kien hemm qabel. Waqt li Bernard Grech qed jagħti l-impressjoni li l-flus mhux problema tant li ddaħħlu numru ta’ ħaddiema mal-Partit Nazzjonalista, id-dejn tal-Partit Nazzjonalista kompla jispara ‘l fuq.

Nista’ nistaqsi forsi xi ħadd jindenja ruħu jirrispondi, jekk din iċ-ċifra ta’ tliet miljuni hix korretta jew le?

Hu fatt magħruf li d-dħul naqas fil-Partit Nazzjonalista. Biss il-Partit Nazzjonalista baqa’ jdaħħal nies b’salarji tad-deheb. B’hekk nistaqsi lil Bernard Grech kemm żdid id-dejn tal-Partit Nazzjonalista minn mindu ħadt over? Inkun qed ngħid sewwa Dr Grech, li d-dejn kemm ilek hemm int, żdied bi 3 miljuni?

Qed nagħmel din il-mistoqsa b’mod pubbliku għax naf li għalxejn nibgħat il-mistoqsa bil-miktub għaliex mhux ser ningħata tweġiba.

3 thoughts on “Kemm tela’ d-dejn tal-PN taħt Bernard Grech?

  1. obviously debt much more P,N money need it after THE NEW leadership AS even the desk HE wanted a new ONE HE didn’t want the old one after Simon and Andrea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *