San Mikiel idħol għalina.

Statwa tal-Arkanġlu San Mikiel, li tinsab barra l-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far, tkissret u tħażżet kitba bl-Għarbi “Mohammed al Rasool Allah” li tfisser “Mohammed il-Messaġġier t’Allah”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *