“Irridu rappreżentanti li jemmnu fil-ġustizzja soċjali, fit-twemmin Demokristjan u huma ta’ eżempju tajjeb”

Minn qarrej ta’ dan il-blog

Bħala qarrrej regolari ta’ dan is-sit, f’dawn il-jiem kellna konfermi oħra tal-aħbarijiet li qed ikunu ppubblikati f’dan is-sit, ibda mir-reżenji tal-kurunelli ta’ madwar Bernard Grech u spiċċa fuq il-pożizzjoni li qed jieħu l-istess Bernard Grech favur l-abort.

B’hekk wieħed, wieħed, in-nies kollha ta’ madwar Bernard Grech qed idabbru rashom mid-Dar Ċentrali. Wara li farrku, ġelldu u qassmu partit, issa kważi kollha telqu ‘l hemm. Issa fadal Martina Caruana. Nispera li din mhix qedha hemm bil-paga. Dawk li telqgħu, kollha kienu bil-paga. Jekk Martina Caruana qedha bil-paga, allura verament il-Partit Nazzjonalista miss il-qiegħ. Ġa dan il-partit għandu diffikultajiet kbar finanzjarji. Dak li jonqos jitħallsu nies li qed iġibu lill-Partit Nazzjonalista rrilevanti. Issa naraw titlaqx ukoll. Jien nittama li titlaq ‘l barra ukoll.

Aħna fil-partit irridu rappreżentanti li jemmnu fil-ġustizzja soċjali, fit-twemmin Demokristjan u huma ta’ eżempju tajjeb. Ma rridux “woke culture” u wisq aktar irridu li l-partit iħallas mill-flus tal-partitarji l-impożizzjoni ta’ din l-kultura barranija li tmur kontra t-twemmin tiegħu. Din il-kultura konna fl-imgħoddi ngħidulha għariba. Ara dawk li ħadu l-eluf biex idaħħlu din il-kultura f’dan il-partit, ħafna minnhom warrbu jew telqgħu. Infakkar li kien hemm persuni li ma qablux ma’ din il-“woke culture” u ġew imwarrba minn dawn in-nies. Imma xi uħud minnhom, xorta għamluha fil-parlament bis-saħħa tagħhom stess. Issa qed iwarrbu huma fil-ġenb huma.

Nittama li meta Bernard Grech ikun camping għall-kwiet, jiekol il-BBQ, jirrealizza li ta’ madwaru kollha ħarbuh. Nittama li jirrealizza li meta titbiegħed mit-twemmin u l-prinċipji tal-partit, tkun qed tixkana kif fil-fatt ġralu jew kif qiegħed jiġġrilu l-Partit Nazzjonalista.

Issa nittama biss f’vers li ilu jhewden f’moħħi, f’dawn il-ġimgħat: “niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin.

Nistennew u naraw.

One thought on ““Irridu rappreżentanti li jemmnu fil-ġustizzja soċjali, fit-twemmin Demokristjan u huma ta’ eżempju tajjeb”

  1. Nies li jemmnu fil gustuzzja socjali hemm qedin, imma dawn saru JIBZGHU mill partit taghhom stess ghax mghobbi b’nies li mohhom f’buthom….. ibda min fuq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *