It-tifel li missieru qiegħed il-ħabs u mhux qed jieħu l-insulina bi protesta reġa’ kiteb lill-Prim Ministru

Sur Prim Ministru. Dan hu l-gvern li jisma’ in-nies. Bagħtlek u l-anqas biss bagħtli. Jien għandi missieri ibati biż-żokkor – diabetic. Hu qiegħed pożizzjoni ħażina. Tridu ikun-il ħmistax-il wieħed li imut ġewwa Kordin? In-nurses minn kollox jagħmlu għol-ħabs u anka ppruvaw ifehmuh imma għalxejn. Ma nixtiqux li nitilfu lill-missieri wkoll!! Aħna Sur Prim Ministru qegħdin nibgħatu lilek issa, biex forsi tagħtu każ“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.