Il-ħabiba ta’ David Casa, Manuel Delia u r-Repubblichini kkundanata 4 snin u xahrejn ħabs fuq korruzzjoni.

Tiftakruha lil Lara Comi? Din kienet MEP ħabiba ta’ David Casa u ta’ sħabu r-Repubblichini, inkluż, Manuel Delia. Din kienet ikkritikat bl-aħrax il-gvern ta’ Malta, ta’ Joseph Muscat, li hu korrott. Issa Sky News24 tal-Italja ħabbar li din il-mara spiċċat nstabet ħajta u nbagħtet 4 snin u xahrejn ħabs.

Qed nikteb dan biex taraw x’tip ta’ MEPs ir-Repubblichini kienu jġibu lejn pajjiżna. Kienu jġibu MEPs korrotti biex jagħmlu ħsara lil Malta. Infakkarhom lil David Casa, Manuel Delia u lil sħabhom kollha. Fil-Malti għandna qawl li jgħid li ma’ min rajtek xebbaħtek u għidli ma min tagħmilha u ngħidlek x’int.

7 thoughts on “Il-ħabiba ta’ David Casa, Manuel Delia u r-Repubblichini kkundanata 4 snin u xahrejn ħabs fuq korruzzjoni.

 1. Imbroljuna number one. Rajthuha l-bierah fuq One Tv hi u Simon Busuttil ihokku ras ma`ras? Xi hlew sthajjilthom twins jinhabbu. Issa nistennew lli Casa jikteb lil Von der biex tinvestiga jekk hemmx xi hbieb taghha li bbenefikaw mill-flus li ffrodat biex jiffinanzjaw il-kampanji elettorali taghhom. Il-Malti jghid GHIDLI MA` MIN TAGHMILHA U NGHIDLEK X`INT. Fhimtu Casa u Busuttil.

 2. Dik qabbdet lil ommha bhala assistenta personali taghha fl-ufficcju taghha mhallsa mhux mir-remunerazzjoni personali. IPOKRITI

 3. ma min rajtek xebbahtek ghid il Malti Laqwa li gabuwa Malta tghajjarna bil korruzzjoni imma sew ghidu LI LIS SPIZJAR MILLI JKOLLU JAGHTIK

  1. KUTRUMBAJSU QATT RAJTU MA’ CHRISTIAN BORG?
   DAK TAL-KAROZZI?
   DAK LI XI 26 KLIJENT TIEGĦU GĦAMLU KAWŻA KONTRIH BIEX JIEĦDU LURA L-FLUS LI QED JGĦIDU LI IFFRODAHOM.
   DAK LI QAL “BOBBY WAS MY LAWYER IS NOW MY BEST FRIEND”

   KIEN HEMM ŻMIEN META KIENU MWAĦĦLIN MA’ XULXIN.
   KIENU QISHOM ID-DI U D-DO.

 4. Mifsud, ma jkollokx x taghmel mur wara l-bibien tal-ufficini ta Jason Azzopardi, Joe Giglio, Mario Demarco u ara min jidhol u johrog. Frodisti, hallelin, bejjiegha tad-droga. Ibda b dawk ghalissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *