Il-pulizija titfa’ post fuq Facebook biex tingaġġa spetturi u jkollha numru ta’ kummenti li juru li llum ma għadux jaqbillek taħdem ta’ spettur mal-pulizija

Qed inġib numru ta’ kummenti li dehru taħt post fuq Facebook li hu riklam biex persuni jitħajru jidħlu fil-korp tal-pulizija bħala spetturi. Dak li jolqtok hu n-numru ta’ kummenti negattivi li dehru u li qed nġib uħud minnhom hawn meħuda at random. Li hu żgur li llum ma għadux ta’ unur li taħdem ta’ spettur tal-pulizija. Kieku jien il-ministru, ninkwieta ftit nara dawn it-tip ta’ kummenti – li ma għandix dubji li huma spontanji. Żgur li l-pulizija llum għandha problema ta’ identita’ mal-poplu Malti. Il-Malti l-anqas spettur ma jidher li għadu interessat li jaħdem. Xi ħaġa ħażina żgur li hemm għaliex sa ftit ilu, dawn kienu pożizzjonijiet li jġorru prestiġju magħhom.

One thought on “Il-pulizija titfa’ post fuq Facebook biex tingaġġa spetturi u jkollha numru ta’ kummenti li juru li llum ma għadux jaqbillek taħdem ta’ spettur mal-pulizija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *