Jason Azzopardi jitfa’ post kontra l-abort f’dik li qed tkun interpretata bħala botta lejn Metsola

Waqt li l-media u n-Nazzjonalisti kienu qed jitkellmu fuq id-diskors li għamlet Roberta Metsola lbieraħ, Jason Azzopardi ma tkellem xejn fuq dan id-diskors. Minflok għamel share ta’ post kontra l-abort. Dan il-post inqara’ bħala botta diretta lejn Roberta Metsola peress li Metsola hija magħruf li tat is-support tagħha fl-Ewropa favur l-abort.

Dan il-fatt ikompli juri li hemm anki qasma bejn ir-Repubblichini fil-konfront ta’ Metsola. Waqt li The Times tkellmet illum dwar il-viżżjoni ta’ Metsola għal Malta, Azzopardi evita’ milli jidħol fuq dan is-suġġett u minflok mar fuq suġġett li Metsola, ġewwa pajjiżna qed tevita, jiġifieri d-diskussjoni fuq l-abort kif evitat li tieħu parti fil-Europride ta’ din is-sena għaliex taf tajjeb, li dan hu suġġett li jista’ jtellifha l-voti tal-konservattivi.

11 thoughts on “Jason Azzopardi jitfa’ post kontra l-abort f’dik li qed tkun interpretata bħala botta lejn Metsola

    1. No, the story is built from Jason Azzopardi’s comments and Metsola’s comments. If they espouse stupidity, it’s because James Caruana thinks so.

    1. Metsola in her pro-abortion approach lacks the care and compassion one would expect from a Maltese leader. The three hardest tasks in the world are neither physical feats nor intellectual achievements, but moral acts: (i) to return love for hate such as by welcoming the unborn child no matter what, (ii) to include the excluded, opening our country to the unborn child instead of disposing of it in the waste basket, and (iii) to say, ‘I was wrong,’ something Metsola is not ready to admit.

  1. Int interpretajtha hekk inti Sur Mercieca. Hekk mohhok int, biex minghalik taf hafna. Kulhadd ghandu dritt juri l-opinjoni tieghu. Anke jien kontra l-abort, pero m’hiniex kontra Roberta Metsola, anzi nappoggjaha. B’daqshekk ma nkun tfajt l-ebda botta. Hulhadd hieles f’dak li jahseb u jemmen fih. Tkomplijx tivvina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *