PMnews iwaqqfu t-trasmissjonijiet tagħhom minħabba kawża li nfetħet fil-qorti nstigat minn Silvan Agius li jaħdem l-Ewropa ma’ Helena Dalli

Minn Edwin Vassallo

Huwa każ ta’ qtigħ il-qalb tisma’ li tal-PMNews ser ikollhom iwaqqfu t-trasmissjonijiet tagħhom minħabba kawża fil-qorti kontriehomli ġiet instigata minn Silvan Agius wara li dan l-istazzjon intervista lil Matthew Grech u Grech qal li hu ma baqax gay wara li tlaqa’ ma’ Kristu. Dan il-fatt wassal biex infetħet kawża kontra Mario Camilleri u Rita Bonnici, li huma l-propjetarji ta’ PMNews fil-qorti. Dan il-fatt li stazzjoni żgħir, li forsi ftit semgħu bih, qed jagħlaq minħabba din il-kawża jixhed kemm il-liberta’ tal-espressjoni hija tassew mhedda f’pajjiżna. U din hija mhedda minn dawk li jiftaħru l-aktar li huma l-veru paladin tal-liberta’.

PMnews kellu programm ippreżentat minn Mario Camilleri u Rita Bonnici, li kif għidtx huma wkoll il-propjetarji ta’ dan l-istazzjon. Issa wieħed jifhem għala din l-intervista ma’ Matthew Grech spiċċat każ ċelebri fejn xi persuni f’daqqa waħda bdew jgħajtu li ġew offiżi personalment b’dak li semmgħu jgħid Matthew Grech. Kontra dawk li nstigaw din il-kawża, jiġifieri Silvan Agius u sieħbu li ftaħar fil-qorti li hu queer u l-avukat li hemm warajhom, Mario Camilleri u Rita Bonnici kienu jemmnu fil-free press. Huma organizzaw media biex tippromovi it-tixrid tal-kelma bla censura bħal ma qed jagħmel dan s-sit li qiegħed nikteb fuqu u li huwa ta’ Simon Mercieca. Allaħares f’pajjiżna ma hawnx is-sit ta’ Simon Mercieca għaliex wara li għalaq PMNews, ma baqax siti oħra fejn wieħed jista’ jikteb bla ċensura. Mingħajr siti bħal dawn, kull ma jibqa’ hija l-media tal-establishment li issa ħiereġ ċar li hija mħallsa mill-gvern tal-ġurnata, bil-ġurnalisti tagħha jirċievu l-flus u l-gvern jagħmilhom klawsoli biex ma jikxfux kemm qed jagħtihom.

Illum dawn is-siti huma fi ġellieda għal-liberta’ f’pajjiżna. Spiċċa żmien ta’ Mintoff fejn il-ġurnalisti kienu jiġu attakkati bil-ġebel u l-ponnijiet. Issa qed jiġu attakkati fil-qrati tagħna grazzi għal-liġijiet liberali li għadda dan il-gvern maqbula mill-Oppożizzjoni. B’hekk f’pajjiżna sar għandna establishment politiku wieħed li japprova liġijiet favur ‘l hekk imsejħa ugwaljanza u liberta’ li l-funzjoni tagħhom fil-prattika hija l-kuntrarju għal dak li uffiċjalment inħolqu.

Illum spiċċajna niftaħru kemm f’pajjiżna għandna politiċi liberali u woke. Imma dawn il-politiċi huma liberali biss ma’ min jaqbel magħhom u totalitarji ma min ma jaqbilx maghhom. Jew magħhom jew xejn. Għandna ġurnalisti li jekk tkun nisrani fil-politika jgħidulek li int “dinosawru ” u ssib il-media tal-knisja kattoloka tappoġġjahom. Imbagħad dawn huma wkoll totalitarji ma’ min ma jaqbilx magħhom. Għalhekk dawn il-ġurnalisti liberali jgħoġbuhom dawn il-politiċi għaliex birds of the same feather flock together jew kif ngħidu bil-Malti, ma’ min rajtek xebbaħtek.

Għandna politiċi li jmexxu s-segwaċi tagħhom, kemm jekk fuq il-Facebook u kemm jekk fit-triq, daqs li kieku qed imexxu dittatura. Kif kien jgħid Mintoff, “min mhux magħna, kontra tagħna”. Dan pajjiż li min ma jaqbilx ma min imexxi l-aġenda nazzjonali jiġi kkanċellat. Dan hu l-valur kbir li llum qed tagħtina l-Ewropa. Dan hu pajjiż fejn illum ma għadx hawn l-interdett. Minflok għandna l-cancel culture. Din taħdem agħar mill-interdett għaliex taħdem f’qafas legali ta’ liġijiet mgħoddija mill-istat sekulari.

Qiegħed nikteb dan biex nagħmel kuraġġ lil kull min għandu għal qalbu l-liberta’ tal-espressjoni biex jibqa’ jaħdem u jitkellem għaliex hekk biss nistgħu nżommu l-liberta ħielsa miċ-ċensura ta’ min jikkmanda. Qiegħed nikteb hekk għaliex f’pajjiżna l-liberta’ tal-espressjoni hija liberta’ finta, liberta falza. Qatt ma kienet mhedda l-liberta’ daqs illum. Taħt Mintoff kien hemm oppożizzjoni. Illum din l-oppożizzjoni tinsab mal-gvern u l-qrati qed joħonqu l-ħsieb ħieles kif is-sentenza tal-qorti tal-appell kontra Fr. David Muscat turina. Qiegħed nikteb dan kollu għax nemmen li f’pajjiżna l-liberta’ tal-espressjoni għandha verament tkun rispettata.

4 thoughts on “PMnews iwaqqfu t-trasmissjonijiet tagħhom minħabba kawża li nfetħet fil-qorti nstigat minn Silvan Agius li jaħdem l-Ewropa ma’ Helena Dalli

  1. Iva Allahares f’pajjizna ma hawnx is-sit ta Simon Mercieca ghax kiku int u nofs tuzzana ohara b’halek li warabhom kullhad ma jibqalkhomx fejn tkmplu bil doom and gloom ta mohkhom.

    1. “I” can’t live without this blog because it speaks the truth to him. Truth may be hard to digest but it does a world of good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *