Fil-ħabs instabet il-kokaina f’toilet ta’ diviżjoni tlieta u l-każ qed inkun investigat mill-pulizija.

Dan is-sit tkellem dwar il-fatt li fil-ħabs reġgħet iddaħħlet id-droga, imma il-media ma hix titkellem xejn dwar dan. Issa tant kemm saret kbira l-problema, li l-awtoritajiet tal-ħabs qed iħossu li għandhom jieħdu azzjonijiet aktar drastiċi u jseħħu lill-pulizija. Dan għaliex, fil-verita’, illum il-ħabs reġa’ ġie mifqugħ bid-droga. Imma issa kulħadd kuntent u ferħan. Dan is-sit jista’ jiżvela li tant kemm is-sitwazzjoni hija prekarja li qed titferrex fiċ-ċelel. Infatti, instabet il-kokaina ġo toilet ta’ ċella ta’ diviżjoni tlieta. B’dan il-każ ġiet infurmata l-pulizija ta’ Raħal Ġdid li qed tinvestigah.

3 thoughts on “Fil-ħabs instabet il-kokaina f’toilet ta’ diviżjoni tlieta u l-każ qed inkun investigat mill-pulizija.

  1. Hekk spiccajna min ghamel it tajjeb gelghuh jitlaq u issa ? Droga galore.
    X ghandu xi jghid il ministru tar ritratti ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *