Joseph Muscat qed jiżen jekk joħroġx għall-Ewropej jew le.

Dan is-sit jinsab infurmat li saret laqgħa magħmula minn grupp ristrett ta’ persuni fejn fiha ġiet diskussa l-possibilita’ ta’ Joseph Muscat li joħroġ bħala kandidat għall-Ewropej Joseph Muscat kien preżenti għal din il-laqgħa..

Hemm opinjonijiet diversi u maqsumi. Jekk Muscat joħroġ jgħin lil-Lejber inaqqas mit-telfa jew aħjar joħorġu jivvutaw Laburisti li ġa ddikkjaraw li mhux ser jivvutaw. Min-naħa l-oħra, din ser iżid il-qasma fil-Lejber.

Infatti ġa kien hemm min iddikkjara fil-miftuħ li jekk jiddeċidi li joħroġ, lest li jgħinu.

3 thoughts on “Joseph Muscat qed jiżen jekk joħroġx għall-Ewropej jew le.

  1. qasma post wiehed isiba fil partit nazzjonalista. u kif ! ghala ma nghinuhx, u nkaxxkrukom u nohdulkom il 5 siggu jekk johrog Joseph. looking forward for the goodnews Joseph. ARA KEMM SER TUGAHHOM ZAQQHOM TAL PN

  2. Joseph Muscat, bħal kull Prim Ministru ieħor, għamel ħafna tajjeb u xi affarijiet oħra anqas tajba. Jibqa’ fatt li hu kien l-aktar PM maħbub, popolari u li għandu viżjoni għall-pajjiż. Aktar ma jiddominiżżawħ aktar isaħħuħ u ser tkun logħba perikoluża għal min qed jaħseb li ser idaħħal diversiv fil-kamp oppost għaliex ser jispiċċa jbatu hu!!! JM x’ħin irid jerġa jirritorna lura fil-politika u bla dubju ser isib l-appoġġ tan-nies!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *