Il-pulizija qatt ma ċanfret lir-Repubblichini għall-istrixxuni mal-kwartieri tal-pulizija

Illum tatna storja fejn qaltilna li l-pulizija ċanfret lill-omm Jean Paul Sofia talli marret u waħħlet banner. Nistaqsi għala l-pulizija qatt ma ċanfret lir-Repubblichini ta’ kemm-il darba waħħlu banner mad-depot. Anzi dawn marru u kkampjaw quddiem il-headquarters tal-pulizija. Ara lil dawn, il-pulizija qatt ma ċanfrithom. Aħseb u ara kemm il-puluzija ta’ Gafa għandha interess ġenwien tinvestiga dan il-każ. Il-pulizija maż-żgħir tagħmel l-arja.

4 thoughts on “Il-pulizija qatt ma ċanfret lir-Repubblichini għall-istrixxuni mal-kwartieri tal-pulizija

  1. Worse than that, the police gave the protesters (ir repubblichini), water and coffees.

    Gallettini kien jonqos.

  2. Ghax ir-repubblichini kienu politikament qeghdin jittantaw xortihom mal-pulizija, biex iqanqlu xi reazzjoni u jgibu lil pajjizna mad-dinja kollha bhala pajjiz polizjesk. Dak kien il-prim ghan taghhom, bhal meta ghamlu l-protesti quddiem il-parlament u jghajjru lil kull min jigi quddiemhom.

  3. Dal inghar li ir-repubblikani dendlu listrixun Il-polizzija deljuh qabel ma dahluuhlom u tar-repubblikani lanqas hasewh dihel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *