L-Għaqda Pro-Malta Kristjana toħroġ stqarrija kontra l-għaġġla tal-gvern li jdaħħal l-abort qabel is-sajf waqt li tfakkar fid-dehriet ta’ Fatima.

Il-Kunsill eżekuttiv tal-Għaqda Pro Malta Christiana għamel referenza għad-dikjarazzjoni riċenti tal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne li l-Gvern beħsiebu jdaħħal leġiżlazzjoni favur l-abort qabel jibda s-sajf. Skont l-Għaqda Pro-Malta Kristjana, din id-deċiżjoni turi biċ-ċar l-urġenza tat-twissijiet li tat Omm Alla lill-umanità f’Fatima fil-Portugall fl-1917, permezz tat-tliet t’itfal Lucia, Jacinta u Francisco.

L-istqarrija tal-Għaqda Pro-Malta Christiana tkompli hekk:

L-aħħar seklu, kif ukoll dan is-seklu kienu u għadhom sekli ta’ gwerra u vjolenza bla qies fl-annali tal-istorja tal-bniedem. L-ideali u l-valuri u l-istituzzjonijiet li kienu sawru u rawmu ċ-ċiviltà tagħna għal ħafna sekli ġew imwaqqgħin u mġarrfa. U nies innoċenti ma marrux aħjar. L-istatistika tal-vittimizzazzjoni, it-terrur u l-qtil tal-massa kważi tisfida l-analiżi mill-kobor enormi taċ-ċifri kkonċernati.

Fl-istess ħin, is-soċjetà madwar id-dinja ilha sa mis-sittinijiet tas-seklu 20 mifnija bil-pjaga tal-abort legali, it-tmiem tal-ħajja umana innoċenti, sanzjonata mill-gvernijiet.  L-iskala ta’ dan il-ġenoċidju qed taqbeż malajr anki t-total orribbli ta’ dawk maqtula fil-gwerer il-kbar.  L-influwenza ħażina tagħha tasal fis-santwarju stess tal-maternità u l-ħajja domestika u tal-familja. Il-frott tiegħu huwa ovvju wisq. L-indifferenza kerha lejn l-età, id-diċenza u l-moralità issa jolqtu żoni vasti tad-dinja nkluża Malta, hekk kif ninsabu resqin lejn l-ewwel kwart ta’ seklu tat-tielet Millennju Kristjan.

Il-fatt li l-awtoritajiet Maltin ħallew lilhom infushom jigu ttraxxinati biex jippromwovu u jintroduċu inizjattivi kompletament anti-kristjani bħad-divorzju, iż-“żwieġ” bejn persuni tal-istess sess, l-iffriżar tal-embrijuni umani u issa, l-abort u – potenzjalment – ​​l-ewtanasja għandhom iservu bħala sinjal car ta’ twissija li l-kastig ta’ Alla fuq l-umanità. mhux se jeħles lil Malta u Għawdex.

Mill-bidu nett, l-istorja ta’ Fatima u l-messaġġ f’waqtu tagħha għall-umanità kienet rilevanti għall-kollass katastrofiku imminenti tal-istituzzjonijiet tal-gvern, il-ġustizzja, ir-reliġjon u l-moralità li beda fl-għexieren ta’ snin bikrija tas-seklu għoxrin u kompla f’diversi forom biex jaffettwana minn dakinhar.  Ma kellux ikun twaqqigħ ta’ sistema waħda biss ta’ gvern, imma t-tneħħija gradwali u sistematika ta’ kull traċċa tal-kultura Nisranija li kienet fil-qalba tas-soċjetà u l-istituzzjonijiet ċiviċi u soċjali tagħha f’tant partijiet tad-dinja.

L-ideoloġiji bla Alla tar-razza, il-progress soċjali, l-espansjoni ekonomika u l-idejologija materjalista Marxista u l-verżjoni kulturali tagħha, il-qawwa militari u l-“perfezzjoni” permezz tal-inġinerija soċjali ġew imxerrda minflok il-filosofiji antiki ta’ benevolenza, kompassjoni, responsabbiltà u filantropija li kienu influwenzaw il-proċessi tal-iżvilupp uman għal elfejn sena.  Il-messaġġ ta’ Fatima kien antidotu sempliċi iżda qawwi għal dan il-velenu mifrux. Għadu hekk illum kif ilu hekk sa mill-1917.

Is-setgħat ħżiena li fittxew il-qerda taċ-ċiviltà allura għadhom qed jaħdmu. Il-motivi, l-ismijiet u l-uċuħ jistgħu jinbidlu, jew aħjar ikunu aktar okkulti, iżda l-programm ikompli bla waqfien. B’armi sofistikati u sottili l-gwerra tkompli, tgħawweġ u tnaqqar il-veru u t-tajjeb.   Iżda l-ġranet tagħhom, avolja jafu jkunu twal, huma magħduda. U rridu nirrealizzaw li l-kunflitt tagħna ma’ dawn il-forzi mudlama huwa miġġieled mhux b’armi materjali iżda b’dawk tal-ispirtu, cioe it-talb u l-azzjoni pubblika paċifika. L-armata qawwija ta’ dawk, fis-sema, fuq l-art, u li għadhom mhux imwielda li għandhom jiġu magħduda fost ulied Marija Santissima, għandhom jieħdu posthom magħha u, wara l-bandalora tagħha, u jridu jafu li huma invinċibbli, hekk kif il-Madonna wegħdet it-trijonf aħħari tal-Qalb Immakulata tagħħa fit-tielet dehra taghha fit-13 ta’ Lulju 1917.

Ir-rabta bejn is-sejħa tal-Madonna għat-talb, penitenza, l-emenda tal-ħajja u l-azzjoni biex niddefendu dak kollu li hu tajjeb minn naħa, u l-pjaga anti-kristjana tal-abort minn naħa l-oħra, għandha tkun ċara għall-Kattoliċi Maltin u Ghawdxin veri kollha.

Il-pjaga imminenti tal-Abort li qed thedded il-gżejjer Maltin tista’ tiġi megħluba biss jekk il-Maltin u l-Għawdxin jerġgħu lura għall-prattika tal-għaxar kmandamenti, u jekk il-klassi politika tagħna tikkonverti u tagħti widen lill-messaġġ tal-Madonna ta’ Fatima.

Għal dan il-għan, is-Soċjetà Maltija għaċ-Ċiviltà Nisranija – Pro Malta Christiana se tkun qed torganizza tnedija formali tal-ewwel edizzjoni bil-Malti tal-ktieb miktub mill-espert Fatimologu Antonio Augusto Borelli bit-titlu: Fatima: Passat jew Futur? Din l-attività se ssir nhar l-Erbgħa 31 ta’ Mejju fis-6.30pm fis-Sala Gonzi tal-Istitut Kattoliku fil-Furjana. Dawk li jixtiequ jiddefendu l-ħajja umana f’pajjiżna huma mistiedna kordjalment biex jattendu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *