Dan hu l-mod bilanċjat kif tippubblika l-aħbarijiet il-media tal-Knisja Kattolika.

Mhux ser nikkummenta fuq l-aħbar imma araw kif il-media kattolika tippubblika l-każ ta’ libell li ftaħt kontra Mark Camilleri. Imsomma illum l-ateji, l-abortisti u l-anti-klerikali saru l-ikbar alleati tal-knisja Kattolika Maltija. Għamilt sew inqtajt minn din l-istruttura li taħt dan l-arċisqof spiċċat reliġjon ta’ pożi u duħħan. Jiddispjaċini biss għal dawk il-qassisin ġenwieni li jridu jaħdmu f’din il-kultura li qed tinżergħa mill-istess knisja li aktar moħħha fil-profan, fit-titli u fiċ-ċerimonji milli f’dak li huwa verament spiritwali.

3 thoughts on “Dan hu l-mod bilanċjat kif tippubblika l-aħbarijiet il-media tal-Knisja Kattolika.

  1. Wicc ta rabja u kattiverja ghandu mark camilleri. Skonti, jasal ghal hafna….ghax ahdar minn gewwa.

    Skuzali dal kliem goff, imma l harsa t ghajnejh tixhed x hemm f qalbu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *