Rosianne Cutajar ittella’ post fejn tgħid li Laburisti validi mhux jingħataw ċans: araw ir-reazzjoni

One thought on “Rosianne Cutajar ittella’ post fejn tgħid li Laburisti validi mhux jingħataw ċans: araw ir-reazzjoni

  1. L-għajta ta’ Malta tagħna llkoll kienet li tat l-ewwel maġġoranza enormi lil Moviment Laburista. Moviment mhux sempliċiment partit! Moviment jiġu fiħ, jew aħjar ipassu fiħ, kull kategorija ta’ individwi li jħaddnu kull kwalita’ ta’ twemmin. Moviment jikber jew jiċkien skont l-andamenti li jkunu seħħew matul iż-żmien. Jibqa’ l-fatt li dejjem irridu iktar. Ngħiru li ħaddieħor ħa iktar. Dan minflokk narawk kemm konna agħar qabel u immensament aħjar illum. Issa biex napprezzaw dan kollu li akkwistajna irridu nmorru nibku biki tad-demm billi nitilfuħ, narmuħ b’idejna. Dan għax xi nazzjonalist akkwista xi ħaġa iktar mill-laburist. N-Nazzjon Malti, din Malta tagħna, hija tagħna lkoll. Veru l-problema tkun kif jinqasam il-ġid. Biss il-ġid mhuwiex biss promozzjoni jew xi kariga għolja. Il-ġid veru huwa dak li jilħaqq il-kulħadd. Roħs fit-tariffi, roħs fit-taxxi, roħs fuq il-fuwel, roħs fuq il-gass, infrastruttura ġdida; edukazzjoni aħjar b-eżamijiet b’xejn u ċansijiet iktar; qasam tas-saħħa li huwa għira għal-pajjiżi ħafna aħjar minnha, transport pubbliku b’xejn, u tista’ tibqa sejjer b’lista sħieħa ma tispiċċ qatt fejn dan il-gvern ibbrilla fli pprovda liċ-ċittadini kollha. Dan minkejja l-akkuzi kollha, ħafna minnhom minfuħin, ta’ korruzjoni, li hija ħaġa li l-ebda ħadd qatt ma setgħa jsib tarf biex jeqrida, jwiegħed kemm iwiegħed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *