In-nies qed iħossu l-għoli tal-ħajja

Qed inġib numru ta’ messaġġi li tellgħu n-nies fuq Facebook li juri biċ-ċar li n-nies qed iħossu l-għoli tal-ħajja. U ħa ngħidha, dawn li qed jikkummentaw ma naħsibx li huma Nazzjonalisti.

3 thoughts on “In-nies qed iħossu l-għoli tal-ħajja

  1. Kemm ippubblika blogs diversi fuq dan il-fatt, dan is-sit, minn qabel! Kemm avzajna li wara l-“pandemija”, hemm il-Great Reset u li gejja l-inflazzjoni. Jiddispjacini hafna nara lin-nies ibatu, inkluz jien. Kemm tiflah iggebbed in-nies? Kemm ha jifilhu jahdmu ghal xoghol, tnejn jew tlieta? Kemm ha jifilhu jaghmlu sagrificcji? Biex ma nsemmux l-istress, in-nuqqas ta’ hin li tqatta’ d-dar ma’ tal-familja jew biex tistrieh, in-nuqqas ta’ hrug, ecc? Vera qalbi tinghasar.

  2. Waħda mill-akbar problema hija tal-pensjonanti li ċertament spiċċaw ma’ dawk f’riskju tal-poverta’ Jien nixba’ niltaqa’ ma’ nies li wasslu biex jirtiraw u għiduli li qed jagħmlu minn kollox sabiex iġeddu u jibqgħu jaħdmu. Anke meta nsiefer f’pajjiżi Ewropej, nara diversi nies li għandhom eta’ ta’ l-fuq minn 65 sena li għandhom jaħdmu full-time għaliex ikellha jispiċċaw ma jistax jgħixu anke bil-komoditajiet bażiċi. Din qed narawha anke f’pajjiżna. Din hija faxxa li qed tbati ħafna.

  3. Dawn ta fuq dak li qghalu kollu mini pero hadd minhom ma hareg bxi sulutzjoni. uwwa veru li is-sitwazzjoni ekk hi hu uwwa veru ukhol li kieku ma kienx il gvern presenti kieku is-sitwazzjoni hija bil wisq ghar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *