Il-motto ġdid ta’ Robert Aquilina: Ġustizzja dejjem. Mibgħeda qatt.

Robert Aquilina tella’ post fejn talab lin-nies taċ-ċivil biex jgħaddulu informazzjoni, għaliex huma nies li tista’ tafdahom. Hu qal li huma qatt ma mexxew il-mibgħeda. Xi drabi naħseb li jien u Robert qed ngħixu f’dinjiet differenti! Għax ma jistaqsix lil Joe Borg jew lil Manuel Delia u jkun jaf xi jfisser kliem ta’ mibgħeda. Mhux kliem ta’ mibgħeda biss, anki tixrid ta’ gideb fuq in-nies. Imsomma, issa r-Repubblichini iriduha tal-paladini tal-imħabba!

4 thoughts on “Il-motto ġdid ta’ Robert Aquilina: Ġustizzja dejjem. Mibgħeda qatt.

  1. Robert aquilina hasibna imbecilli.

    Il-fatt li hargu b dal motto huwa prova li hekk jarawhom in nies: vendikattivi u hodor. Mhux ta b xejn qed isejjhulu il-prim ahdar.

    #primahdarrobertaquilina

  2. Robert Aquilina jmexxi l-fazzjoni l-aktar estrema tal-PN u allura QATT ma jista’ jikseb ir-rispett li tant qed jiftaħar bih! L-estremiżmu jabborruħ il-maġġoranza tan-nies. Nesa kemm jgħajjat nies u uffiċjali pubbliċi għaliex jaf li ma jistgħux jirrisponduh pubblikament? Robert, il-poplu ma jinsiex!!

  3. Meta int Robert Aquilina qiegħed tkun tant selettiv ma’ min trid tgħamel ġustizzja u fuq min tobogħod, allura tgħatiniex tort għalfejn, le, qatt m’aħna se nafdawk u qatt ma nemnuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *