Ta’ The Times jgħidu kemm hu kbir Melo Hili talli ħa jġib li fuq Kemmuna tista’ tmur biss jekk tiflaħ tħallas!

Minn qarrej ta’ dan il-blogg.

Inti lbieraħ tellajt storja dwar The Times u l-konnessjonijiet ċari tagħha ma’ Melo Hili u r-Repubblichini li huma biċċa waħda mal-istess Times. Infatti meta qrajt l-artiklu dwar Melo Hili u l-proġett tiegħu fuq Kemmuna ma ridtx nemmen l-għajnejha. Is-soltu ta’ The Times joħorġu qatta’ bla ħabel kontra l-iżviluppaturi. Iżda min qara l-gazzetta jew l-intervista’ ma’ Melo Hili, żgur ftakar f’George Orwell għax jidher li hemm xi annimali li huma aktar indaqs minn annimali oħra.

Mela jekk Portelli jibni bini għoli iqattgħuh u meta għamlulu intervista kienet biex jinfexxu fih.

Jekk Stivala idejjaq lill-ġirien isallbuh u fl-intervista li jagħmlulu idumu jagħtuh bil-frosta għall-ġimgħat.

Imma Hili le. Se jibni fi gżira li hija żona naturali protetta bil-pjan tiegħu huwa li ma tkunx tista’ tmur Kemmuna jekk ma tiflaħx tħallas u ta’ The Times jgħidulu kemm int kbir. Ma jridx familji b’dgħajjes żgħar għax idejjquh hemm. Irid biss cabin cruisers enormi. Dawk tajbin ħafna u ma jħammġux l-ambjent.

The Times għamlulu intervista iżda minflok staqsuh dan kollu, trattawh bl-ingwanti u kważi spiċċaw iċapċpulu. Kienet intervista mill-playbook tal-Pravda fi żmien l-Unjoni Sovjetika.

Mhux se ngħidu li The Times ħadu l-flus iżda l-ispag deher marbut. Forsi ikkonvinċihom bl-Ingliżati u raffinatezza li Portelli u Stivala m’għandhomx.

One thought on “Ta’ The Times jgħidu kemm hu kbir Melo Hili talli ħa jġib li fuq Kemmuna tista’ tmur biss jekk tiflaħ tħallas!

  1. Wara li thabbar ta’ min ha tkun il-lukanda, u d-ditta internazzjonali li ser ikollha maghha, f’daqqa wahda sparixxa kull hjiel ta’ paroli favur l-ambjent…ibda mit-times, u kompli bil-LovinMalta – li tiga brandjawha Malta’s White Lotus, b’referenza ghal serje televiziva amerikana dwar lukanda simili ghalkemm fittizja, gewwa Sqallija. Issa girja ghall-flus tal-marketing – haga li diga rajniha minn meta sirna nafu li Mercury Towers ghamlitu Zaha Hadid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *