Persuna li kienet u baqgħet ma’ Mintoff sal-aħħar ifakkar lil-Laburisti fin-newtralita’ ta’ Malta f’Jum il-Ħelsien

Dan hu persuna li kien u baqa’ wara Dom Mintoff meta l-Laburisri tellquh lil Mintoff. Dan ir-raġel jakkuża lill-Partit Laburista li abbanduna l-politika ta’ newtralita’ ta’ Malta li kien iħaddan Mintoff.

F’dan il-video, dan ir-raġel għamel referenza għall-aħbar li ppubblika dan is-sit li bi ksur tal-kostituzzjoni tagħna, Malta xtrat l-armamenti lill-Ukraina biex jintużaw fil-gwerra li għaddejja bejn ir-Russja u l-Ukraina.

Bir-raġun, dan ir-raġel jgħid lil-Laburisti li ma tistgħux jgħidu viva Mintoff u mbagħad jappoġġjaw politika ta’ gvern li hija kontra n-newtralita’ ta’ Malta.

One thought on “Persuna li kienet u baqgħet ma’ Mintoff sal-aħħar ifakkar lil-Laburisti fin-newtralita’ ta’ Malta f’Jum il-Ħelsien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *