Għaliex għandna ngħidu grazzi lil Adrian Delia?

Minn osservatur politiku

F’isem il-poplu kollu Malti u Għawdxi ngħidlek GRAZZI Adrian Delia. Jistħoqqlok kull tifħir fuq diversi fronti. L-ewwel net għax kont il-persuna li għamilt ġustizzja minn ħadma kolossali li kienet il-konċessjoni lil Vitals-Steward. Kellek tkun int waħdek li terraqt mas-swali tal-qorti biex tagħmel ġest nobbli u treġġa’ lura l-isptarijiet fejn jixirqilhom ikunu, jiġifieri għand il-poplu Malti u Għawdxi.

Int tajt vot ta’ fiduċja qawwija lil dan il-poplu tagħna għax urejt kemm verament aħna professjonali bħala poplu u li ma għandna bżonn lil ħadd biex imexxielna xi ħaġa li hi tagħna bħal ma huma l-isptarijiet. Urejt id-dedikazzjoni li għandhom il-professjonisti tagħna u tajthom vot ta’ fiduċja qawwija u għidtilhom, bir-rebħa tiegħek, qed nagħtikom dak li hu tagħkom bi dritt. Ħuduhom u mexxuhom bl-aqwa mod u bl-iktar mod prefessjonali u rendu dawn l-isptarijet bħala state of the art bħalma għamiltu storja ta’ suċċess minn Mater Dei.

Adrian Delia kieku ma kienx ċert li aħna l-Maltin u l-Għawdxin ma għandniex il-kapaċita li mmexxu dawn l-isptarijiet waħedna ma kienx jidħol għal din il-kawża. Imma wera fiduċja għamja fit-tobba tagħna u b’dak li għamel għolla id-dehen li għandhom dawn il-professjonisti u qallhom li aħna lilhom irridu biex jimmaniġjaw l-isptarijiet tagħna.

Adrian Delia kien konxju li ma kien hemm ebda ħsieb ta’ ġid għal poplu Malti b’din il-konċessjoni. Irrejalizza mill-ewwel li dan kien kuntratt biex iħaxxen il-bwiet ta’ ftit nies li kienu ddeffsu biex mingħalihom iwettqu din l-oxxenita’. Adrian Delia ma għamel xejn għal gwadann tiegħu personali imma daħal għal biċċa inkwiet kbira biex jirregala lura dawn l-isptarijiet lill-poplu Malti u Għawdxi. Ħa riskju personali kbir u ta dan il-poplu Malti u Għawdxi jrid jibqa’ rikonoxxenti lejh.

Issa nistennew li l-Gvern jaġixxi u jkompli jirrendi din ir-rebħa bħala waħda fattibbli. Il-Gvern irid jagħmel il-parti tiegħu. Adrian Delia fettħilhom it-triq u ġab l-isptarijiet lura għand il-poplu. Issa l-Gvern irid jiġġieled biex jieħu lura dawk il-miljuni kollha li marru fil-bir tas-skieken għand il-barrani li minnhom il-poplu Malti u Għawdxi ma akkwista xejn. Issa l-ballun mar fuq in-naħa tal-partit fil-gvern. Jekk verament hemm rispett lejn il-poplu, il-Prim Ministru flimkien mal-Gvern tiegħu jrid iġib dawn il-flus lura u immedjatament jibda l-investiment f’dawn l-isptarijiet li issa bi dritt qiegħdin fuq ħoġġru.

Il-ġojjelli tagħna ngawduhom aħna. Dak li hu tagħna nżommuh għandna. Ma għandniex għalfejn naqsmu ġidna mal-barrani. F’dan il-każ il-barrani ħadem għal butu u mhux għal ġid tal-poplu Malti u Għawdxi. Għall-kuntrarju, Adrian Delia ħadem f’isem il-poplu Malti u Għawdxi. Adrian Delia ma tax każ ir-riperkussjonijiet li seta’ jsoffri għax kellu l-konfort li dak li kien qed jagħmel kien għal ġid tal-Maltin. Illum irnexxielu u għal dan aħna ilkoll irridu nibqgħu nirringrazzjawh u nibqgħu rikonoxxenti lejh u lejn dak li rnexxielu jwettaq.

One thought on “Għaliex għandna ngħidu grazzi lil Adrian Delia?

  1. Hu lil Grech halejtu barra wara daqs dawk sforzzi hu daqs dik hbiberija spalla ma spalla fkull ritrat li rajna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *