L-alleat ta’ David Casa u Roberta Metsola jżeblaħ il-memorja ta’ Benedettu XVI

Nicky Azzopardi li hu l-alleat ta’ David Casa u biċċa waħda ma’ Roberta Metsola u ta’ Repubblika spiċċa jattakka jew aħjar iżeblaħ il-memorja ta’ Benedettu XVI. Dan kien wieħed minn dawk li kien jagħmel il-politika ta’ Simon Busuttil u ħadha qatta’ bla ħabel kontra Adrian Delia u ħadem biex itajru min-nofs, għaliex ma kellux il-politika ta’ odju u mbegħda li jaf biss iħaddem dan il-bniedem. Fuq kollox, kien idoqq l-istess narrattiva tal-ġurnalisti mħallsa tal-arċisqof Scicluna u l-kapurjuni li dan l-arċisqof għandu fit-tmexxija l-media tal-Knisja Maltija. Din hija l-verita’ “uncomfortable” li wieħed għandu jitkellem dwarha. Tgħid Fr. Joe Borg ser jikkummenta fuq x’qal u kiteb Azzopardi?

Mela għaliex persuna titlob skuża minħabba il-ħażin li xi membri fl-istituzzjoni li hu mexxa jispiċċa jiġi mżeblaħ b’dan il-mod b’messaġġ ibbażat fuq nofs veritajiet jew gideb? Dak hu l-kobor ta’ Benedittu XVI li ma ddejjaqx jitkellem mal-vittmi tal-abbuż anki jekk hu ma kellu xejn x’jaqsam miegħu. Imma x-xellugin u l-kommunisti bħal Nicky Azzopardi huma maħruqin bil-figura ta’ Benedittu XVI għaliex kien ħassieb kbir attakka n-narrattiva Faxxista jew Hoxhajan tagħhom.

Dak li hux qed jgħid Nicky Azzopardi, li l-orjentazzjoni tiegħu hi magħrufa sew, li sħabu x-xellugin ġewwa l-Ewropa llum qed jimbuttaw biex relazzjoni bejn irġiel u tfal tiġi regolarizzata u qed jinsistu li din għandha tiġi mitqiesha bħala xi ħaġa normali bħal kull relazzjoni omosesswali oħra! L-ipokrezija ta’ dan it-tip ta’ xellug ma għandhiex limitu.

Mhux ta’ b’xejn li Azzopardi huwa rrabbjat lejn dan il-ħassieb kbir għaliex dan il-Papa, bl-umilta’ tiegħu kixef l-ipokrezija ta’ persuni bħal Azzopardi li kien parti minn klikka li ħatfet lill-Partit Nazzjonalista u ġabitu trietaq! L-ipokrezija ta’ din il-klikka li ħatfet il-Partit Nazzjonalista, u li dan Azzopardi huwa parti minnha, ma tafx tistħi.

Il-“uncomfortable truth” jinsab fil-fatt li dawn it-tipi ta’ diskorsi llum huma mħallas mill-Ewropa li ħalfet li teqred iċ-ċivilta’ Kristjana li fuqha nbena dan il-kontinent biex iddawru f’wieħed Kommunista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *