Issa anki l-avukat Joe Brincat jgħid tiegħu fuq din l-emenda li jrid idaħħal il-gvern

Minn qarrej ta’ dan il-blogg.

Jidher li l-Avukat Joe Brincat ukoll qed jgħid tiegħu dwar din l-emenda li gvern irid idaħħal li ħafna qed jarawha bħala l-introduzzjoni tal-abort baxx, baxx. Żgur li mill-mod kif kiteb Joe Brincat, din l-emenda ser tħalli kollox miftuħ ta’ x’inhu l-mard.

Dan li hu żgur li l-avukat Brincat la hu Nazzjonalist, la xi right-winger u wisq anqas baħnan!!

Sliem

3 thoughts on “Issa anki l-avukat Joe Brincat jgħid tiegħu fuq din l-emenda li jrid idaħħal il-gvern

  1. Din l emenda qisa il goal tal Gapun min jghid barra u min jghid gewwa ma tafx taqbad lil min temmen
    Cittadin Komuni

  2. Jekk ma tafx taqbad lil min temmen, listen to your inner voice. Your conscience is the best marker. “La toqtolx.”

  3. Sur Callejal – Aqwa tobba tat – Tqala qiedin jghejdu li din ol – Ligi hi Abort.
    U ALLA JGHEJDLEK LA TOQTOLX .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *