Irreżenjat Sandra Mamo

Dan is-sit jinsab infurmat li d-deputat Kummissarju tal-Pulizija, Sandra Mamo rreżenjat. Mamo kienet f’dawn l-aħħar jiem taħt attakk mir-Repubblichini u Jason Azzopardi. Fil-passat, dawn it-tnejn kienu ħbieb kbar ħafna.

Dan hu żvilupp interessanti li żgur ser ikun diskuss fil-media.

One thought on “Irreżenjat Sandra Mamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *