Fr. David Muscat Illiberat

Dalgħodu, il-qorti tal-maġistrati għadha kif tat is-sentenza u lliberat lil Fr David Muscat li kien ġie akkużat fuq hate speech.

Din is-sentenza tikkonferma li l-argumenti magħmula minn dan is-sit kienu veritieri u dak li kien qed jagħmel Fr. David Muscat kien biss biex jgħin bniedem – anki jekk kiteb b’mod goff – imma żgur mhux bl-ebda intenzjoni li jweġġa’ lil xi ħadd. Fr. David Muscat irid biss jispjega aħjar il-mottivi ta’ x’seta’ wassal biex Abner għamel dak li għamel.

Nieħu gost b’din is-sentenza għaliex għandu Alla jilliberana minn sitwazzjoni fejn, għax persuna tagħmel kumment ta’ żewġ sentenzi (hawn mhux qed qed nitkellmu fuq artiklu) nispiċċaw intellgħu lin-nies il-qorti.

One thought on “Fr. David Muscat Illiberat

  1. hawn min ghax jitkellem isib ruhhu fi gwaj u hawn min ghax jhamel xi haga mhux normali ukoll isib ruhhu fi gwaj izda hemm ukoil li skind min hu u jekk ma jkollux min jghatieh palata dan ihallas id-decmi u lexur ghax skond il gustizzja int min int jekk tizbalja trid thallas u mhux qiesu li ma kien xejn u allura tigi skuzat barra bid-daqq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *