Hu ċar li Diana Cacciotolo u Jacob Borg ta’ The Times iddeċidew li Fr. Luke ħati

Minn osservatur politiku

Ilbieraħ fil-qorti dehret Diana Cacciotolo, Irlandiża miżżewġa Malti u li spiċċat f’pożizzjoni għolja f’The Times biex issegwi u tirraporta dwar l-proċeduri kontra Fr. Luke Seguna mill-qorti. Kien hemm magħha l-ġurnalista Edwina Brincat, li normalment tkun hija u mhux Cacciotolo li tagħtina r-rapporti mill-qorti għal The Times.

Imma jidher li din l-mara Irlandiża inħarqet, jew kif ngħidu bil-Malti inqliet b’żejtha, għaliex ħasbet li x-Xlukkajri ser jagħtuha festa biex tivvomita l-anti-klerikaliżmu li għandha fl-istonku. Minflok ix-Xlukkajri tawha festa ta’ mħabba li għandhom lejn Fr. Luke Seguna.

B’hekk The Times infexxet f’titlu ta’ artiklu li jippruvaw joskuraw lil Fr. Luke Seguna u jpenġi lix-Xlukkajri f’dawl ħażin. Il-ġurnalist Jacob Borg ħareġ jagħtiha daqqa t’id bi tweet minn tiegħu kollu ħdura lejn ix-Xlukkajri.

Sew għamel dan is-sit li wera din l-ħdura li The Times għandha lejn il-kleru u l-parroċċani ta’ Marsaxlokk. Niskanta u nitnixxef kif l-arċisqof Scicluna huwa biċċa waħda ma’ din il-marmalja.

Min jaħdem fil-media jaf li ħafna jaqraw aħbar b’ċertu ħeffa. Ħafna jaraw it-titlu tal-istorja u t-titlu ta’ taħt it-titlu u ma jkomplux jaqrawh jew forsi, jagħtu ħarsa ħafifa lejn il-kontenut u jagħmlu l-konklużjonijiet tagħhom. 

Tat-Times of Malta dan jafuh kif tafu sew Cacciotolo. Araw dan it-titlu dwar Fr Luke u x-Xlukkajri jitkellem waħdu. Ilbieraħ dan kien suġġett ta’ blogg. Dan hu t-titlu li kitbet Cacciotolo.

Il-qassis li ‘il-ħajja tiegħu spiċċat minħabba l-każ tal-ħasil ta’ flus ingħata l-ħelsien mill-arrest.

Imbagħad bħala subtitle jew byline.

Il-parruċċani ta’ Marsaxlokk ifaħħru l-qassis li serqilhom id-donazzjonijiet tagħhom“.

Min-naħa tiegħu, Jacob Borg għamel dan it-tweet:

“‘hu qaddis’ – ir-raħħala wara l-qassis ssuspettat li fottihom. Bħal ma jagħmlu meta l-politiċi jaħxuhom“.

Verament għandhom oddju f’qalbhom dawn in-nies. Ara kif persuna minn Marsaxlokk tista’ tixhed kontra dan il-qassis meta hija stess qalet fix-xhieda tagħha li l-flus li tat biex isir ix-xogħol fil-knisja minn dan il-kappillan, dan għamlu. Fejn hu l-abbuż jew il-money laundering f’dan il-każ?

Verament, dawn huwa ġurnalisti li bil-provi jridu jiffrejmjaw lil Fr. Luke. Il-ħdura li għandhom lejn Fr, Luke, għax qassis, ma titwemminx.

Fi ftit kliem b’dan it-titlu u tweet iridu jenfasizzaw il-messaġġ tagħhom li skont huma,

  1. Fr Luke frodist 
  2. Li x-Xlukkajri mbeċilli għax fdawh 

Infakkar li fil-qorti għadu ma ħareġ xejn li Fr. Luke għamel frodi jew money laundering.

Fr Luke jaf jinstab ħati jew le. Għad irridu naraw.

Imma tat-Times donnhom diġa’ ddeċidew li ħati kif iddeċieda sieħibhom l-arċisqof Scicluna u ngħaqdu mal-prosekuzzjoni biex jippruvaw jinfluwenzaw il-qorti bħal ma ġa ġiet influwenzata meta dan il-povru raġel inżamm dak iż-żmien kollu l-ħabs għalfejn. Ara l-kapurjun ta’ The Times, li kien akkużat b’money laundering, ma għamilx jum il-ħabs!

Imbagħad dawn iridu jgħallmu lill-Maltin dwar ir-rule of law u l-Prim Ministru Abela jrid jagħtihom aktar protezzjoni u flus.

Imbeċilli hu min għadu jemmen lil The Times.

2 thoughts on “Hu ċar li Diana Cacciotolo u Jacob Borg ta’ The Times iddeċidew li Fr. Luke ħati

  1. Lil Dawn il – Gurnalisti nixtieq nghejdlihom li min jghamel hsara lil Proxmu tieghu Alla difficli li jahfrilhom .

  2. #Klikka wahda .. tal istess Klikka …u jsir kollox bil-barka tal- Archbishop Charles Scicluna, the Shepherd of the Flock! … Times LIVE Times of Malta permezz tal-media IKKAPARATA tal- Archdiocese of Malta Newsbook.com.mt 103 Malta’s Heart (#Qrusa ta’ #Malta with no ❣️😡)

    Ta’in ifakkar , ANKI lill AVUKAT , WANNABE KARDINAL 😡CHARLES JUDE SCICLUNA 💰💲🤑 li fuq ALLA MA HEMM HADD U HADD WARA HADD TASAL TA’ KULLHADD !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *