Andrew Borg Cardona jrid ikeċċi lid-deputati Joe Giglio u lil Alex Borg mill-Partit Nazzjonalista

Qed inġib dan il-messaġġ li tella’ fuq Facebook l-attivist ta’ Repubblika, Andrew Borg Cardona. F’dan il-messaġġ, Borg Cardona qed jitlob lil Joe Giglio u lil Alex Borg biex jirriżenjaw mill-PN. Jekk le, qed jgħid li Bernard Grech biex ikeċċihom!

Hekk biss moħħhom in-nies ta’ Repubblika biex jattakkaw lid-deputati tal-PN li mhux fil-grupp elitista tagħhom u jitlobu għat-tkeċċija tagħhom.

Jekk le, jaraw kif iħammġuhom jew ikissruhom. L-aqwa li jkeċċu lin-nies.

2 thoughts on “Andrew Borg Cardona jrid ikeċċi lid-deputati Joe Giglio u lil Alex Borg mill-Partit Nazzjonalista

  1. Dak li jigri meta partit ikollu appogg astronomiku, hemm fejn jahlu, jarmu u jkeccu ghax ghandhom maggoranza kbira…

  2. Din hi strategija futuristika. Dawn iz-zewg sinjuri, it-tnejn li huma kapaci, jistghu jkunu ta theddida ghal min ghandhom f’mohhom meta, fil-futur immedjat ikun hemm bidla fit-tmun. Dawn it-tnejn huma pro Dr. Adrian Delia. Huma zewg deputati li jistghu jigbdu warahom hafna nies. Ostaklu serju ghal pjannijiet taghhom. Jista’ jkun li l-istruzzjonijiet gejjin minn Barra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *