Tirreżenja Sandra Agius, l-eks-Presidenta tal-każin Nazzjonalista ta’ San Ġwann mill-Kumitat

Sorsi mid-Dar Ċentrali infurmawni li bħalissa hemm tħassib serju u skuntentizza kbira minħabba li seħħet reżenja oħra fil-Partit Nazzjonalista. Sandra Agius hija l-eks-President Kumitat tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalita’ ta’ San Ġwann. Sandra Agius rreżenjat minn fuq dan il-kumitat.

Dan is-sit jinsab infurmat li Sandra Agius rreżenjat mill-Kumitat ta’ San Ġwann minħabba s-sitwazzjoni preżenti fil-PN. Sandra Agius qed tħoss li dan ma hux il-mod ta’ kif għandu jkun amministrat il-Partit Nazzjonalista.

Illum ħafna Nazzjonalista ma għadhomx jagħrfu lill-Partit tagħhom. Quddiem sitwazzjoni fejn ħafna qed iħossuhom imwarrba, qed jagħżlu t-triq onorabbli li ma jibqgħux jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista fil-kumitati fuq il-lokalita’ tagħhom.

Din ir-reżenja ġabet tħassib serju fil-Partit Nazzjonalista. Is-sorsi minn ġod-Dar Ċentrali aċċertawni li qed jibżgħu ħafna li ġejjin aktar reżenji.

4 thoughts on “Tirreżenja Sandra Agius, l-eks-Presidenta tal-każin Nazzjonalista ta’ San Ġwann mill-Kumitat

  1. Before you publish something please be accurate. I have resigned which is none of your business and I am not the president. Please leave my petsonal life out of your publications.

    1. Bhala persuna li tirraprezenta partit publiku ghadna nikynu nafu ghaiex min ajr ma inkunu personali

      1. Persuna li tifforma parti minn kumitat mhix politically exposed person imma persuna privata. Ghaldaqstant tghidx hmerijiet u r-ragunijiet personali hallihom jibqghu personali. Ghandek dritt tkun taf x’kienu r-ragunijiet daqs kemm ghandi jien li nkun naf x’kilt int f’nofsinhar.

  2. dawn ir-rizenji qef juru li il-PN sar kobba imhabbla bit-tmexcija hazina u imkebba mill Rstablishment li ghandu element ts indhil fit-tmexcija tal-PN u issa jonqos biss it-rizenja tal Kap biex jigi gwapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *