L-avukat Joe Brincat jitfa’ botta favur Manuel Cuschieri

L-avukat Joe Brincat ħalla kumment fuq Facebook li jista’ jitqies bħala botta diretta kontra l-establishment fil-Partit Laburista u b’turija ta’ support lejn Manuel Cuschieri.

2 thoughts on “L-avukat Joe Brincat jitfa’ botta favur Manuel Cuschieri

  1. JIEN ZEWG AFFARIJIET TA LANQAS SKANTAWNI . KIF MANUEL CUSCHIERI MA SAB APPOGG MINGHAND HADD. U KIF ANKE MANUEL CUSHIERI NEMMEN LI KIEN U GHADU FI DMIR LI JIGHD HUWA X’GARA. KIEKU KONT JIEN MINFLOKU KONT NIGHD XKIENET IR RAGUNI. AKTAR U AKTAR JEKK MA GHAMEL XEJN .

  2. A meno che ma saddewlux halqu ax f’dan il pajjiż min jitkellem u jghid il-verita’ jaqlaha fuq rasu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *