Edwin Vassallo jirringrazzja lil dawk li attendew għal-laqgħa numeruża li organiżża lbieraħ

Bħal ma tistgħu taħsbu, il-laqgħa li organiżża Edwin Vassallo lbieraħ fil-Mosta kienet suċċess għaliex il-media ma rrappurtathiex. Ara kieku ma mar ħadd, ibda mill-media tal-Knisja u spiċċa fuq il-Malta Today, kollha kienu jgħidulna li l-laqgħa ta’ Edwin Vassallo kienet flop u ma attenda ħadd. Minflok kien hemm laqgħa kbira ta’ nies. Meta jkun hemm laqgħat iċken ta’ nies organizzati mill-progressivi u l-liberali dawn ikunu mitqies bħala ta’ valur u jiġu rrappurtati fil-media, imma din il-laqgħa l-anqas ħadd ma rrappurtaha.

Dan hu l-messaġġ li tella’ Edwin Vassallo fuq Facebook dwar din il-laqgħa u s-suċċess tagħha:

3 thoughts on “Edwin Vassallo jirringrazzja lil dawk li attendew għal-laqgħa numeruża li organiżża lbieraħ

  1. Laqgha success… is-success ta xi haga huwa soggettiv, dak success ghalik mhux necessarjament success ghalija! Pero jekk dik l-attendenza, b’kull tigbid tal-immaginazzjoni hija meqjusa success… allura nassigurak li Zaren tal-ajkla ilu jkollu successi kbar… u hallina tridx?

  2. Tar Repubblika wkoll jghamlu laqghat li fihom ikun hemm l’istess nies u jghidu li kienu success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *