Bernard Grech u sħabu ta’ Repubblika wittew it-triq għal Chris Fearne biex isir kummissarju tas-saħħa Ewropew

Minn qarrej ta’ dan il-blog

Ma hemmx dubju li Bernard Grech, Mark Anthony Sammut, Karol Aquilina, Beppe Fenech Adami u d-deputati l-oħra li vvutaw favur dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF urew li llum huma biċċa waħda mal-gvern tal-Lejber immexxi minn Robert Abela. Beppe Fenech Adami li jridha ta’ iben l-kbir mexxej Demokristjan Eddie Fenech Adami ma ddejjaqx jivvota għal din il-liġi kif għamlu l-esponenti ta’ Repubblika. Infakkar li din il-liġi ma tfisser xejn ħlief mewt (abort bil-pulit) u l-aċċettazzjoni u legalizzazzjoni tal-esperimenti fuq il-ġenetika umana. Min jaf Eddie Fenech Adami kemm hu kburi bil-mod kif ivvota t-tifel tiegħu Beppe fuq din il-liġi tal-mewt! Naħseb li kieku Eddie Fenech Adami kien għadu b’saħħtu, Beppe Fenech Adami kien jaqla’ ħasla kbira!

Issa ara x’ser jiġri sentejn oħra meta Chris Fearne ikun nnominat kummissarju għas-saħħa Ewropea?! Ibqgħu żguri li ser juża din il-liġi biex jgħid li hu kien kapaċi jgħaddi liġi progressiva marbuta mal-IVF li l-anqas Franza ma kienet kapaċi tgħaddi li saħħansitra tippermetti l-esperimentazzjoni fuq il-ġenetika u fuq kollox irnexxielu jgħaddiha b’saħħa kbira billi anki ġab l-oppożizzjoni u nies ta’ Repubblika miegħu.

Fi kliem ieħor, Bernard Grech u sħabu ta’ Repubblika – li qegħduh fejn qegħduh għaliex hu abortista bħalhom l-aqwa li daħħal lira – qiegħed iwitti t-triq lil Chris Fearne biex ikun jista’ jieħu l-post fi Brussell bħala Kummissarju tas-Saħħa. Din il-liġi issa ser tgħinu sew meta jiġi għall-grilling!!

Sliem.

2 thoughts on “Bernard Grech u sħabu ta’ Repubblika wittew it-triq għal Chris Fearne biex isir kummissarju tas-saħħa Ewropew

  1. Dan kollu bullshit ta ligi tal mewt, ghax kull meta isir is sess min kullhadd , l’isperma kollha tintefa Jew go xi condom Jew mal lozor. Ghallura dawn kollha qedin Jiksru il ligi tal hajja. Move on we’re in 2022 not in the dark ages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *