Ilbieraħ sitt deputati Laburisti ma attendewx għall-votazzjoni dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF

Mela lbieraħ ma kienux preżenti il-parlament għaxar membri fil-parlament. Erba’ minn tal-PN li nafu minn huma, jiġifieri Carm Mifsud Bonnici, Chris Said, Jerome Caruana Cilia. Chris Said jinsab imsiefer u Jerome Caruana Cilia beża’. Imbagħad kien hemm Robert Arrigo u Carm Mifsud Bonnici li kienu nieqsa minħabba li qiegħed bħalissa rikoverati minħabba raġunijiet ta’ saħħa.

Mela dan ifisser li kien hemm sitta neqsin min-naħa tal-Labour li ma attendewx għal din is-seduta. Min kienu? Jista’ kien hemm xi ħadd imsiefer fuq xogħol imma dawn is-sitta. Imma possibli kollha kienu ndisposti?

Il-media indipendenti ma qallet xejn fuq dawn is-sitta. Min jaf għaliex?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *