Storja oħra li ppubblika dan is-sit ikkonfermata li hija minnha: dik dwar Jeremy Gingell

Illum il-Malta Today qaltilna li Jeremy Gingell telaq jew irreżenja u ma għadux ma’ Bernard Grech. Infakkar li kien dan is-sit, li l-mainstream media, inkluż l-Malta Today tgħajjar li hu fake news li ta din l-aħbar ħafna jiem ilu. Dan hu dak li kont ktibt ftit tal-jiem ilu:

Kif qatli persuna li kkuntattjat dan is-sit privatament.

B’hekk din l-aħbar – li kienet breaknews fuq dan is-sit tiegħek – ġiet ikkonfermata“.

Din il-persuna kompliet tgħidli;

Tajjeb li telqgħu dawn (qed jgħid għall-aids ta’ Bernard Grech) imma l-aktar li kellu jitlaq baqa hemm” – b’referenza ċara għal Bernard Grech.

2 thoughts on “Storja oħra li ppubblika dan is-sit ikkonfermata li hija minnha: dik dwar Jeremy Gingell

  1. jekk il hajbu ser jitilquh dawk li kienu javdaw fih u kkenu ihokku dahrom mieghu b-min ser imexxi il Gvern jekk jitla it-tarag ta Kastilja ghax ma jkollux lill min jghamel Ministri u Seg Parlamentari ghalkemm forsi juza lill ta ” R ” bil- maqlub u dawk tal gustizzja zoppa u mbghad halluna ngherqu kif inhu il-PN taht il hajbu fallut u skjav

  2. J’Alla in-nies fi hdan il-PN jindunaw li l-ammont ta’ nies li dan il-partit tilef taht it-tmexxija ta’ Bernard Grech turi haga wahda; ma Bernard Grech ma tahdimx. Huwa bniedem limitat u minfuh bih in-nifsu. Apparti minn hekk hu bniedem kattiv. Meta l-Partit suppost qed jigbed nies godda qed jispicca jitlef dawk li ghandu. Ma ndunax Bernard li l-ahjar u l-ahhar pass li ghandu jaghmel jekk vera jhobb il-partit hu li jitlaq hu? Imma Bernard Grech qabel il-partit ihobb lilu in-nifsu u l but. U mill- partit qed jaqla lira tajba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *