Il-PN qed ikun attakkat minn ġew f’dak li għandu x’jaqsam mal-valuri tiegħu

Ilbieraħ, it-Times tat prominenza kbira dak li qalet Roberta Metsola li ma tridx tkun mort l-universita’ biex tifhem li din il-politika Nazzjonalista hija favur l-abort. Ovvjament, ma tistax iżżomm il-kariga li għandha u jkollha pożizzjoni kuntrarja.

Imma wieħed jistaqsi fejn marru l-valuri tal-Partit Nazzjonalista? Dak li hu żgur hu li lbieraħ Roberta Metsola ikkonfermat it-twemmin tagħha favur l-abort u din l-istorja ta’ din l-Amerikana ntużat biex tkun imbuttata din l-aġenda.

Wieħed ma jistax ma jinnotax li l-PN qed jiġi attakkat minn fronti differenti, imma kollha interni biex ibiddel il politika tiegħu rigward l-abort!

Sadanittant, Edwin Vassallo bagħat ittra miftuħa fejn talab lill-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista biex jagħmel eżami tal-kuxjenza u jara jekk hux qed jinkiser l-istatut.

4 thoughts on “Il-PN qed ikun attakkat minn ġew f’dak li għandu x’jaqsam mal-valuri tiegħu

  1. Ghall poter m’hemmx principji… valuri u mhux, Il fatt kardinali hu li jekk il mexxejja “godda” Tal pn jaraw li jistaw jahtfu Il poter bil hila Tal abort, jipruvaw idahhluh !

  2. il problema ta l-abort hija delikata ferm ghax f-waqt hemm hajja umana li qed thejji ghal hajja u fli’ stess waqt hemm hajja li tista tintemm
    Hadd ma jista jghajd x-inhi l-ahjar decizzjoni ghax il hajja hi t-Alla biss fejn bhala bnedmin hu difficli li nistghu niddeciedu imma din il problema naha jew ohra trid tiddiehed ghsx din hi bhal xafra li taqta miz-zewgt nahat u allura if-decizzjoni hi biss tal pazjent li jholl jew jorbot fuq is-sitwazzjoni dwar jekk iridx li itemm it-tqala jew decizzjoni ohra

  3. Jekk hemm nisa veru favur l-abort, għandhom ikun lesti li wara l-abort issirilhom operazzjoni, dak il-ħin stess u jingħalqulha it-tubi, biex ma terġax toħroġ tqila!
    If women are really in favour of abortion, they should be ready to be legate right after, so they won’t get pregnant again!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *