Qed iberraq bejn Joe Giglio u d-deputati ta’ Repubblika fil-Partit Nazzjonalista

Lovin Malta tellgħet artiklu dwar battibekk li għadda fuq Facebook by Joe Giglio u d-deputati Nazzjonalisti, Karol Aquilina u David Casa. Jidher li Joe Giglio staqsa dwar il-kredibilita’ ta’ Efimova. Wieħed irid jiftakar li Giglio kien serva bħala avukat tal-Bank Pilatus.

Dan wassal biex kemm id-deputati Karol Aquilina u David Casa fetħu l-kanuni fuqu u qalulu li attakk fuq Efimova kien attakk dirett fuq il-memorja ta’ Daphne Caruana Galizia.

Hu ċar li ser jerġa’ jibda jberraq fil-PN u ser jibda l-ġlied mill-fazzjoni ta’ dawk li huma wara dik li tissejjaħ il-kawża ta’ Daphne Caruana Galizia u l-familja tagħha.

One thought on “Qed iberraq bejn Joe Giglio u d-deputati ta’ Repubblika fil-Partit Nazzjonalista

  1. jiena tal fehma li l-Onorevoli Dr. Joe Gilio hu Nazzjonalist li jixraq li jkun hu il-Mexxej Kap – PN ghax jidher car li hu ta l-affari tieghu u struit ta xoghlo u allura kemm il PN u Malta jixirqilha persuni bhal din u anke l-Avukat li fi zmien Dr Lawrence Gonzi kien ikkontestah u holqulu hafna inkwiet u parpar mill PNeta ried ibiddel xi affarijiet u l-PN li jakkuza lill PL li ma jinbidilx meta dan zamm pozizjoni ta ” status quo ” jigifieri bhal kokka fuq l-istess ferhaa ticcaqlaqx u tkun mira tal kaccsturi kif sar il PN li hlief jaqla go fih mhux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *