L-avukat Joe Brincat jikkritika bl-aħrax lil BOV għal mod kif qed jittratta lill-klijenti

L-avukat Joe Brincat tella’ post fuq Facebook fejn ikkritika bl-aħrax lill-BOV għal mod kif qed jittratta l-klijenti. L-ilment ta’ Joe Brincat huma minħabba il-mod kif qed jaħdem il-bank tal-BOV ġewwa l-Belt Valletta u l-mod kif ġie ttrattat. Hawn ser inġib dak li kiteb Joe Brincat. Il-kitba tiegħu tgħid storja.

3 thoughts on “L-avukat Joe Brincat jikkritika bl-aħrax lil BOV għal mod kif qed jittratta lill-klijenti

  1. Mhux biss il-BOV ma jittrattaw lill-klijenti sewwa. Anki l-kumpaniji tat-telekommunikazzjoni ukoll. Joftemghu bejniethom biex jgħollu c-charges biex il-klijent ma jkollux għażla. Sirna tħallas il-flus u tigi trattat ta zibel. BOV ATM’s izjed ma jaħdmux milli jaħdmu, online banking, ukoll, spiss ma jaħdimx. U xi ngħidu meta jkollok bżonn iccempel lill-posta? Qatt ma jirrispondu telephone.

  2. Ic-CITADIN GIE ZIEBEL F’KOLLOX, fejn hu dak li Stat li suppost qed jipprotegina ? Charges mill-Banek bla razan , tal -Komukazzjoni jaghbu ic-charges lii-kONSUMATUR u lis-Stat rieqed ghal dan l-aggir. Hemm bzonn li minn HU responsabli jara dawn in-necessitajjiet jigu ghal-favur tac-citadin ghax minghajr ic-cittadin dawn jfallu.

  3. jiena kif nifimha li meta niddepozitaw flusna bhal penzjoni i kull dhul iehor u dawn il Bsnk juzahhom u jiehu interssi kbar u lilek itik cicra u aktarx thallas taxxa fuqhom li dan ifisser tnaqqis min butek . Ghalija dan ifisser serq u mhux sikurta ta flusna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *