Iż-żieda fit-tariffi tal-telefon: għaliex il-Partit Nazzjonalista baqa’ sieket?

Minn osservatur politiku

It-tliet kumpaniji tat-telekomunikazzjoni f’pajjiżna ddeċidew li jdaħħlu żieda fit-tariffi tagħhom. Dawn it-tariffi laqtu ħażin lil dawk il-klienti li ma jħallsux il-kont permezz ta’ direct debit. Mhux ser nidħol fil-mertu ta’ x’ġara u ma ġarax u x’azzjonijiet qed jittieħdu minn dawk li huma responsabbli għax l-argument ta’ dan l-artiklu mhux dak. Ta’ min jirrimarka li kif appena beda jirċievi messaġġi u kopji tal-ittri, li ntbagħtu mit-tliet kumpaniji, il-membru tal-Parlament Ewropew f’isem il-Partit Laburista, Alex Agius Saliba, ħa l-inizzjattiva biex jindaga iżjed fuq din il-kwestjoni. Huwa staqsa istituzzjonijiet Ewropej jekk dawn il-kumpaniji humiex mexjin mal-liġi u ħa l-intrigu li jekk ma tinstabx soluzzjoni hu ser ikompli jressaq l-argumenti tiegħu fl-Unjoni Ewropea bħala membru tal-parlament Ewropew.

L-iskantament huwa kif min-naħa Nazzjonalista, ebda membru tal-parlament Ewropew ma ħa ebda inizzjattiva u ma ta ebda informazzjoni lill-klijenti kollha Maltin u Għawdxin. Possibbli la Roberta Metsola u lanqas David Casa ma rċevew ebda komunikazzjoni rigward dan it-tibdiel fil-kuntratti tal-kumpaniji konċernati mal-klienti kollha tagħhom? U jekk irċivew għaliex ma ttieħdet ebda azzjoni? Għaliex kellu ikun membru min-naħa tal-Partit Laburista li beda jsemma leħnu u s’issa għadu ma waqafx. Tant li l-awtoritajiet Maltin, jiġifieri l-Ministru u l-awtorita konċernata ġew imħeġġa jieħdu azzjoni?

Minn kummenti fuq Facebook, hawn min qed jiskuża lil Roberta Metsola għax issa għandha l-pożizzjoni ta’ President tal-Parlament Ewropew u ma għadiex membru f’isem Malta. Dan huwa raġunament żbaljat għax kieku ma għadhiex membru tal-parlament Maltija kieku diġa’ laħaq ħaddieħor minn flokha. Metsola qiegħda President grazzi għall-vot tal-pubbliku Malti u Għawdxi u hi għandha l-obligu li tibqa’ tonora dak il-vot sal-aħħar tal-leġislatura fl-2024.

U David Casa fejn qiegħed? Possibbli azzjoni kontra kważi l-Maltin u l-Għawdxin kollha min-naħa ta’ tliet kumpaniji ma tinteressahx lil dan il-membru tal-parlament Ewropew? Possibli żieda fit-tariffi li tolqot lil poplu kollu ma tinteressahx lil dan il-membru? Mela fejn u meta ser jaqbeż għall-Maltin u l-Għawdxin waqt li qiegħed membru tal-parlament ewropew? Jaf li dan huwa dmiru u jagħmel parti mix-xogħol tiegħu vis-a-vis il-konsumatur Malti u Għawdxi?

Huwa doveruż li jsir ringrazzjament lil Agius Saliba tax-xogħol tiegħu fuq din l-istorja. Biss huwa wkoll mistenni li membri tal-parlament Ewropew min-naħa tal-Partit Nazzjonalista jqumu minn hemm u jaġixxu meta jkun il-waqt u l-bżonn f’isem il-kostitwenti kollha tagħhom.

5 thoughts on “Iż-żieda fit-tariffi tal-telefon: għaliex il-Partit Nazzjonalista baqa’ sieket?

  1. Din kwistjoni li taffetwa lil maltin kolla. Ara kieku kienet taffetwa lil ta l establishment kieku holl xaghrek hu gib iz zejt kemm kundanni hu kumittati jigu jinvestigaw lil Malta.
    Ipokriti!!

  2. Dawn MEP’s nazzjionalisti jinteresghom biss mis siggu u jigu jitnejku mil maltin u ghawcin. Ghalekk jien qatt ma nasal li xi darba nivvutalhom. Prosit AAS

  3. il go olla 2 euro mela ghlaxjen ijkolok contract meta tiferma ihjar naraw ghalix,
    dejjem jollu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *