Disperazzjoni fost il-ħaddiema tad-Dar Ċentrali: min jista’ qed jaħseb għar-rasu

Dan is-sit jinsab infurmat li hemm disprament fost il-ħaddiema tad-Dar Ċentrali. Ħafna llum qed jagħrfu li ma għandhomx futur ma’ Bernard Grech u l-impjieġ tagħhom jinsab mhedded minħabba t-tmexxija tiegħu.

Bernard Grech jaf tajjeb b’dan id-disprament tant li wara l-elezzjoni ma kellux il-kuraġġ jaffronta lill-istess ħaddiema, imma bagħat ħaddieħor biex ikellimhom. Dan is-sit jinsab infurmat li ġa saret laqgħa mal-ħaddiema nhar it-Tnejn li għadda, imma Bernard Grech ma marx jaffrontahom u ma attendix għaliha.

Hemm minn fosthom li ġa ħaseb għar-rasu. Ġa ħareġ fil-pubbliku li Lisa Spiteri spiċċat minn mal-Partit Nazzjonalista. Hija serja taħdem ma’ Roberta Metsola. L-istess għamel Neil Smart Constantino. Anki qed jingħad li Carmen George ser titlaq minn mal-Partit Nazzjonalista. Hemm oħrajn ukoll, barra dawn li semmejt, li jidher li ser jibdlu x-xogħol tagħhom. Imma ħafna oħrajn ma jafux fejn ser jagħtu rashom.

Wieħed irid jiftakar li meta Bernard Grech kien ġab lil Christian Peregin, hu kien laqqa’ lill-ħaddiema. Għal din il-laqgħa kien attenda ukoll id-deputat Nazzjonalista Karl Gouder. F’dan il-perjodu, Karl Gouder kien jokkupa l-kariga ta’ Chief Executive tal-Partit Nazzjonalista.

Din il-laqgħa kienet saret biex ikun ippreżentat Christian Peregin lill-ħaddiema. L-għażla ta’ Peregin kienet ġiet definita minn Karl Gouder lill-ħaddiema tal-Media tal-Partit Nazzjonalista bħala mossa cobra. Bernard Grech kien preżenti għal din il-laqgħa u kien iddeskriva lil Peregin bħala s-salvatur tal-Partit Nazzjonalista. Fuq kollox, f’din il-laqgħa Bernard Grech kien qal lill-ħaddiem biex jagħtuh ċans lil Christian Peregin. Hu kien insista magħhom, li Christian Peregin kien jaf x’inhu jagħmel.  

Illum il-ħaddiema stess qed jgħidu li l-Partit Nazzjonalista tilef b’40 elf vot. Illum l-istess ħaddiema qed jistaqsu fuq il-paga ta’ Christian Peregin u qed jgħidu kemm kienet ġustifikata meta dan ħa over partit milli b’dejn u mhux talli ma ġabx riżultati, talli d-dejn baqa’ tiela’.

L-ambjent hu tqil ħafna fid-Dar Ċentrali u Bernard Grech qed jevita li jaffronta lill-istess ħaddiema personalment. Illum il-ħaddiema stess tad-Dar Ċentrali qed jagħrfu li kemm ilu li ħa f’idejh it-tmexxija Bernard Grech, hemm mismanagement kbir ta’ flus.

2 thoughts on “Disperazzjoni fost il-ħaddiema tad-Dar Ċentrali: min jista’ qed jaħseb għar-rasu

  1. Bernard se titlob vot sigriet ghall konferma tieghek bhala kap. Wara telfa ta’ 40,000 u wara li accertajt li se telaq wahdek hu l-anqas haga li ghandek taghmel. Kun ragel. Tkunx bezziegh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *