Frank Fabri jtella’ post biex jiddefendi r-riforma li hu daħħal – magħrufa bħala My Journey.

Frank Fabri tella’ post il-bieraħ biex jiddefendi r-riforma li hu daħħal – magħrufa bħala My Journey. Mill-mod kif kiteb il-post u dak li qal, jidher ċar li Frank Fabri qed jiddefendi din ir-riforma li tidher, li ma ġietx aċċettata mill-edukaturi, l-istudenti u l-ġenituri kollha. Dan hu dak li kiteb Frank Fabri:

Ħames snin ilu meta grupp tekniku flimkien mal-Kulleġġi u mal-iskejjel mexxejna fuq viżjoni ċara u ħafna ippjanar … beda t-twettiq.

⭐️Il-Qafas Strateġiku għall-Edukazzjoni f’Malta 2030 ppubblikat fl-2014 jinbena fuq viżjoni ċarissima ta’ ekwita’, kwalita’ u inklużjoni.

Minnha tnisslu ħafna politiki f’oqsma varji. Fuqha nbniet ‘Il-Vjaġġ Tiegħi: Nirnexxi minn rotot differenti’ imnedija fl-2016 u implimentata fl-2019.

⭐️‘Il-Vjaġġ tiegħi’ ġab bidla kbira li ħafna għad iridu jifhmuha sew u japprezzawha kif tabilħaqq għarfuna l-istudenti nfushom u awtoritajiet bħalma huma l-Kummissjoni Ewropea. ‘Il-Vjaġġ Tiegħi’ (li fadlilha fażijiet oħra li jridu jiġu implimemtati):

✅hija miftuħa għall-istudenti kollha u mhux biss għal ħafna inqas minn nofshom

✅introduċiet 9 suġġetti vokazzjonali fil-livell sekondarju marbutin mal-ħtieġa u l-iżvilupp fl-industrija Maltija

✅ġabet parita’ fl-istima (bis-suġġetti kollha jwasslu sal-MQF 3) bejn is-suġġetti tradizzjonalment meqjusin bħala akkademiċi u vokazzjonali

✅introduċiet 9 suġġetti applikati fil-livell sekondarju marbutin mal-ħtieġa u l-iżvilupp fl-industrija Maltija

✅ġabet parita’ fl-istima (bis-suġġetti jwasslu sal-MQF 3) bejn is-suġġetti tradizzjonalment meqjusin bħal akkademiċi, vokazzjonali u applikati

✅Malta b’sistema skolastika sekondarja unika fejn kull studenti jista’ jagħżel kwalunkwe’ suġġett mit-tliet rotot u jibni r-rotta unika tiegħu

✅ir-rotot miġburin fl-istess skola taħt saqaf wieħes

✅dan kollu sar fl-iskejjel sekondarji kollha tal-iStat u mhux f’xi skejjel

✅sar investiment ta’ madwar €13-il miljun f’workshops state-of-the-art fl-iskejjel kollha sekondarji

✅kull suġġett iwassal għal eżami tal-MATSEC fi tmiem is-Sena 11

✅aktar minn 70% tal-istudenti għażlu tal-inqas suġġett vokazzjonali jew applikat.

Riżultat ta’ dan:

➡️aktar studenti qed jissoktaw bl-istudji tagħhom fl-ITS, fl-MCAST, f’Sixth Forms ufl-UM

➡️ferm inqas żgħażagħ qed jispiċċaw bħala early school leavers

➡️aktar adulti qed jissoktaw bit-tagħlim tagħhom

➡️inqas adulti qed jispiċċaw bla edukazzjoni, bla xogħol jew mhux f’xi taħriġ

➡️b’riżultat ta’ żieda ta’ studenti li qed ikomplu jistudjaw, komplew jiġġeddu u jimmodernizzaw l-ITS, l-MCAST u l-UM fost istituzzjonijiet oħra

➡️‘Il-Vjaġġ Tiegħi’ għandu jissokta kid ippjanat biex ikompli jilħaq dejjem aktar studenti.

Il-vjaġġ jissokta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *