Il-bieraħ, dawk li daħħlu f’dan is-sit qabżu ‘l fuq 40,000 ruħ; grazzi

Il-bieraħ kien ġurnata record għal dan is-sit. Dawk li daħħlu jara x’kelli xi ngħid waqt il-jum li fih tħabbar ir-rużultat elettorali qabżu l-40,000 ruħ. Ta’ dan ngħidilkom grazzi.

One thought on “Il-bieraħ, dawk li daħħlu f’dan is-sit qabżu ‘l fuq 40,000 ruħ; grazzi

  1. Prosit kbira ta dan il portal.Jiena mill kamp laburista u ma tghaddiex gurnata biex nara l’ kummenti interessanti u informattivi, favur jew kontra iz zewg partiti. Xi haga li ma kienetx taghmel Daphne u holqot hafna mibgheda kontrija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *