In a nutshell, Graffiti accuses Archbishop Scicluna to have lost all sense of morality and ethics

2 comments

  1. Qatt ma kont nimmagina li isqof jidhol f’basla bhal din. Hija tal-misthija u ta’ ghajb ghal Knisja Maltija. Ma nistax nifhem kif is-superjuri tieghu ma jiehdux passi.

  2. Min kif jidher f’dan il-kuntratt tal-Abbazija, nahseb li l-Arcisqof, fl-ahhar tal-mazzita sab iz-zbiba.

Leave a Reply