In a nutshell, Graffiti accuses Archbishop Scicluna to have lost all sense of morality and ethics

2 thoughts on “In a nutshell, Graffiti accuses Archbishop Scicluna to have lost all sense of morality and ethics

  1. Qatt ma kont nimmagina li isqof jidhol f’basla bhal din. Hija tal-misthija u ta’ ghajb ghal Knisja Maltija. Ma nistax nifhem kif is-superjuri tieghu ma jiehdux passi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.